V pondělí 15. 10. se naši žáci z 9. třídy zúčastnili soutěže Matematický orienťák pro dvoučlenné týmy 2. stupně a odpovídajících tříd nižších gymnázií. Soutěž probíhala na Tylově nábřeží u Gymnázia J. K. Tyla a v parku Jiráskových sadů. V konkurenci 30 týmů se naši žáci neztratili a vybojovali 7. místo (Petra Javůrková, Bronislav Kotyza) a 9. místo (Jan Řezníček, Martin Vejman).

Děkujeme za reprezentaci školy.

Tento týden, v rámci vlastivědné exkurze, šly čtvrté třídy na obecní úřad, popovídat si s panem starostou. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací o tom, co musí starosta a jeho tým všechno dělat, aby obec Černilov dobře fungovala. A kdo ví, možná je zrovna mezi čtvrťáky budoucí starosta...

 

Děti ze 2. A, B a 3. A se vydaly po stopách historie Karlova mostu, projely se Pražskými Benátkami na historických lodičkách, prošly Muzeum Karlova mostu a podívaly se na krásně opravený Staroměstský orloj. Exkurze do staré Prahy se všem moc líbila.

20181008 124208

20181008 130437

 Žáci 8.ročníku za krásného slunečného počasí odjeli za poznáním baroka do nedalekého Kuksu.Krásné sochy M.B.Brauna,hospital,druhá nejstarší lékárna v Evropě,bílý ďábel v kapli,vonící bylinková zahrada a poutavý výklad paní průvodkyně!

  Další zastávkou byla pevnost v Josefově s výukovým programem " Obyvatelem pevnosti".Z dětí se stali generálové, dělostřelecký, minéři, řemeslníci a hostinští.Během prohlídky žáci plnili úkoly, za které dostaly i odměnu - zlaté dukáty!!! V podzemních chodbách se nikdo neztratil ani v úplné tmě a v pořádku jsme se vrátili zpět do současnosti.

IMG 5182

Kreslíme s Oblastní charitou v Hradci Králové

Tak jako každý rok, také letos se naše děti zúčastnily soutěže pořádané Oblastní charitou Hradec Králové. V září proběhlo slavnostní vyhlášení oceněných dětí a poděkování všem, kteří se soutěže zúčastnili. Naše  škola  přispěla mnoha výkresy a máme i několik oceněných dětí.

20180926 094643

Den architektury a cestovního ruchu - vědomostní soutěž

     Kategorie A ( 4. - 6. ročník )

1.místo - Ondra Grošek

místo - Jakub Taclík

     Kategorie B ( 7. - 9. ročník )

1.místo - Štěpán Přichystal

2.místo - Míša Zemánková

3.místo - Bára Ježková a Simona Lorencová

IMG 5180

Barvy prirody 18

Třída 4.B se dnes neučila ve škole, ale v Galerii moderního umění v Hradci Králové.Zúčastnila se totiž zajímavého výukového programu pro školy s názvem Poprvé v galerii. Kluci a holky teď už vědí, co obnáší práce kurátora a restaurátora, a sami si také zkusili návrh sochy. Paní Mgr. Aneta Patková děti moc chválila a všichni si dohromady jsme si to užili. A čtvrťáci mají od paní učitelky slíbeno, že se do galerie letos určitě ještě podívají.

IMG 20180920 175111.

 

Archeopark Všestary:

- pondělní exkurze (1. 10.) do Všestar nám zpestřila výuku dějepisu 

- nejdříve jsme byli v kinosále, kde jsme zhlédli videa experimentální archeologie

- líbila se nám jeskyně s malbami

- zajímavý byl i model pravěké krajiny

- nejvíce se nám všem líbilo, e jsme si mohli "pravěké činnosti vyzkoušet - drcení obilí, broušení kamenů, kopání dřevěnou motykou, sekání sekerou a hod oštěpem

- zaujala nás i venkovní expozice - areál pravěkých obydlí

Exkurze do pravěku se nám moc líbila.

                                                                          Šesťáci

IMG 5168

Ve čtvrtek 27. 9. navštívily třídy 6. a 7. A Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Děti získaly mnoho informací o sluneční soustavě, prohlédly si prostory hvězdárny a změřily si například svoji hmotnost na Jupiteru. Nakonec zhlédly zajímavý film "Kosmické srážky".

Dana Hoffmannová, Dana Vaňková

IMG 2576