Mgr. Alice Petrovická
tel.: 495 432 081, provolba 15
e-mail: petrovicka@zscernilov.cz

Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy.

Preventivní prohram školy na rok 2017/18: 

Webové odkazy

Prevence rizikového chování

Dopravní výchova

Prevencí k bezpečí