ČESKÝ JAZYK

22. 11. kontrolní práce z mluvnice (váha 10 za každou známku) 

kontrolní diktát - shoda podmětu s přísudkem, předpony s, z, koncovky podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova

kontrolní rozbor - určování slovních druhů, mluvnických významů, ČJ a jeho útvary, zvuková stránka jazyka

 

 

Procvičování na slovní spojení v měsíci listopadu uč. str. 31, 32

Každý sudý pátek - literatura; každý lichý čtenářské dílny.

Konzultace probíhají ve čtvrtek od 7. 05.

 

MLUVNÍ CVIČENÍ - 2 min., téma libovolné

15. 11. Cerháková, Kotlant

22. 11. Sovák

29. 11. Krejcarová

6. 12. Doubrava

13. 12. Hejcmanová

20. 12. Macháček

3. 1. Lipavská

10. 1. Šůstek

17. 1. Šrámek

 

 

REFERÁTY LITERATURA - provedení viz sešit literatury

1. 12. Hrdina

15. 12. Křížková

12. 1. Halmichová

26. 1. Michálková

9. 2. Šulcová

9. 3. Šůstek

23. 3. Lipavská

6. 4. Sovák

20. 4. Cmuntová

4. 5. Šrámek

18. 5. Cerháková

1. 6. Doubrava

15. 6. Kotlant

Povinně přečíst jednu pověst ze Starých pověstí českých (Jirásek/ Ježková) - do konce listopadu, jednu regionální pověst (Královéhradecký kraj) - do konce prosince, jednu dobrodružnou knihu s dětským hrdinou (Foglar, Marshall, Verne/ Neff) - druhé pololetí.    

V měsících dubnu až červnu - recitace básně (bude zadáno).

 

 MATEMATIKA

Konzultace probíhají po domluvě.

1. kontrolní práce - v pondělí 13. 11. - desetinná čísla (porovnávání, zaokrouhlování, početní operace, dělení se zbytkem),  převody jednotek, povrch krychle, osa úhlu

 

 

pomůcky:

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko s tuhou seříznutou směrem k jehle (+ kousek smirkového papíru na úpravu tuhy)

ořezaná měkká tužka (č.2) a tvrdá tužka (č. 4)

ořezaná modrá a červená pastelka

úhloměr

nůžky

lepidlo