Přijmeme k nejmenším dětem chůvu (od září do března). Pracovní doba 8 - 12 hod. 

Kvalifikace: 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550- Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-1391 

Bližší informace u vedoucí učitelky - ms@zscernilov.cz

 

Úplata 400 Kč měsíčně

Úplata za předškolní vzdělávání je 400 Kč měsíčně za období září – červen, v červenci úplata činí 200 Kč. Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (1 600 Kč) do 15. 10., za období leden – červenec (2 600 Kč) do 15. 2. nebo jednorázově 4 200 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= rodné číslo dítěte, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

 

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 35 Kč, nad 6 let 42 Kč.

(VS= rodné číslo dítěte, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

 

Platba do klubu rodičů 400 Kč ročně

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloucění se školním rokem apod.), na akce s rodiči (Posvícení, Ahoj školko...), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 30. 9.

(S = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte)

číslo účtu klubu: 2200884102/2010

Provoz mateřské školy po prázdninách začíná od pondělí 3. 9. 2018. Prosíme rodiče, aby dětem udělali kontrolu s objednávkou stravy v prvním týdnu. Ve třídách se domluvíte na nastavení stravovacích zvyklostí. 

Hezké, slunečné prázdniny a odpočinkovou dovolenou přejí zaměstnanci MŠ.

Od 2. 7. do 13. 7. máme prázdinový provoz pro přihlášené děti. Strava je těmto dětem automaticky přihlášena. Nezapomeňte omluvit děti v případě nepřítomnosti a odhlásit jim stravu. 

Ve čtvrtek 28. 6. v 17 hodin budou předškoláci přivítáni v ZŠ. Součástí návštěvy bude krátké vystoupení dětí. Přivádějte děti do propojovací chodby k jídelně v 16.50.

Rodiče se mohou představení zúčastnit, ale prosíme je, aby jej sledovali z ochozu haly školy, či ze zadní části prostoru v přízemí. Přední část je rezervována pro rodiče žáků 9. tříd.

Děti budou k vyzvednutí hned po ukončení vystoupení děti v propojovací chodbě k jídelně. Děkujeme. 

ahoj školko

cyklovýlet

Děti ze třídy Kapiček pojedou do Újezda na exkurzi ke koním. Odjezd linkovým autobusem v 8.43.

Prosíme, abyste přivedli děti do 7.45, aby se stihly nasvačit před odjezdem. S sebou batůžek s pitím, kšiltofku nebo kloubouk a pláštěnku (v případě potřeby).

Zveme rodiče nově přijatých dětí na 1. rodičovskou schůzku, která se koná od 16 hodin ve třídě Kapiček.