ČESKÝ JAZYK
 
KONZULTACE: každé úterý od 14 hodin
 
Kontrolní práce z mluvnice 15. 6. 2017: kontrolní diktát (vzory podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, skupiny hlásek) a kontrolní rozbor (rozbor věty - slovní druhy, mluvnické významy, počet vět, vzorec souvětí, základní skladební dvojice, druhy podmětu a přísudku; stupňování příslovcí, pravopis -mně-/ -mě- v příslovcích, předložky a předpony, věty s částicemi a citoslovci) 
 
 
MATEMATIKA
 
Pravidelný termín konzultací pro žáky: středa 13:00 - 14:00
 
4. čtvrtletní práce - 13. 6. 2017
 
Cvičné příklady