ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

DO TŘÍDY NASTUPUJE 16 ŽÁKŮ, UČEBNA Č. 41., 1. PATRO

FIBÍR MATOUŠ

HEJCMAN MAREK

HEJCMAN MICHAL

PETRIKOVIČ ONDŘEJ

SOVÁK ONDŘEJ

ŠIMŮNEK JIŘÍ

ŠMEJSA PAVEL

BUREŠOVÁ BARBORA

HAFTOVÁ ŠTĚPÁNKA

HOJNÁ ANEŽKA

KUDRNÁČOVÁ TEREZA

KVAŠINSKÁ NATÁLIE

PETRÁČKOVÁ LUCIE

SEDLÁKOVÁ BARBORA

SCHEUEROVÁ DANIELA

VEINHAUEROVÁ NINA

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ VÝCHOVA DĚLENÍ CHLAPCI, DÍVKY.