ČESKÝ JAZYK
  

Procvičování na slovní spojení v měsíci lednu a únoru: vyjmenovaná slova

Každý sudý pátek - literatura; každý lichý čtenářské dílny.

 

REFERÁTY LITERATURA - provedení viz sešit literatury či nástěnka ve třídě

9. 3. Šimková

23. 3. Hroneš

6. 4. Grošková

20. 4. Hájek

4. 5. Jiřička

18. 5. Konířová

1. 6. Petrásek

15. 6. Novotný

Povinně přečíst jednu pověst ze Starých pověstí českých (Jirásek/ Ježková) - do konce listopadu, jednu regionální pověst (Královéhradecký kraj) - do konce prosince, jednu dobrodružnou knihu s dětským hrdinou (Foglar, Marshall, Verne/ Neff) - druhé pololetí.    

V měsících dubnu až červnu - recitace básně (bude zadáno).

 

MLUVNÍ CVIČENÍ - téma libovolné, 2 a půl minuty

26. 2. Jelínková

5. 3. Musílková

12. 3. Grošková

19. 3. Šlesingrová

26. 3. Šimková

9. 4. Hroneš

16. 4. Pavlová, Potůček

23. 4. Jirků, Petrásek

14. 5. Řeháková

21. 5. Jiřička

28. 5. Konířová

4. 6. Hájek

11. 6. Veselovský

25. 6.

 

 

MATEMATIKA
 
Celá čísla - procvičování (pro chybějící)
 
 
 
Pravidelný termín konzultací pro žáky - čtvrtek od 13:45 do 14:45. V jiných dne kdykoli po domluvě. 
 
Prověrkové sešity jsou po opravení vráceny dětem domů.
V rámci domácí přípravy doporučuji opravit chybné příklady a případné dotazy k opravě neodkládat.
Domácí úkoly jsou zadávány pouze přes systém Bakaláři.