ČESKÝ JAZYK

Procvičování na slovní spojení v měsíci květnu: přídavná jména

Každý sudý pátek - literatura; každý lichý čtenářské dílny.

Konzultace probíhají ve čtvrtek od 7. 05.

 

14. 6. kontrolní práce z mluvnice 

 

REFERÁTY LITERATURA - provedení viz sešit literatury

15. 6. Kotlant

Povinně přečíst jednu pověst ze Starých pověstí českých (Jirásek/ Ježková) - do konce listopadu, jednu regionální pověst (Královéhradecký kraj) - do konce prosince, jednu dobrodružnou knihu s dětským hrdinou (Foglar, Marshall, Verne/ Neff) - druhé pololetí.    

V měsících dubnu až červnu - recitace básně (zadáno na termín od 12. 6.).

 

 

 MATEMATIKA

Konzultace probíhají po domluvě.

 

 

pomůcky:

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko s tuhou seříznutou směrem k jehle (+ kousek smirkového papíru na úpravu tuhy)

ořezaná měkká tužka (č.2) a tvrdá tužka (č. 4)

ořezaná modrá a červená pastelka

úhloměr

nůžky

lepidlo