ČERVEN

5. 6.  rodičovské schůzky od 16. 30 - schůzka důvěrníků se nekoná

12. 6. sběr starého papíru

21. 6. školní výlet - Liberec a okolí

26. 6. klasifikační rada

29. 6. předání vysvědčení za 6. ročník :-)

30. 6. - 3. 9. zasloužené prázdniny