ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

DO TŘÍDY NASTUPUJE 16 ŽÁKŮ, UČEBNA Č. 41., 1. PATRO

FIBÍR MATOUŠ

HEJCMAN MAREK

HEJCMAN MICHAL

PETRIKOVIČ ONDŘEJ

SOVÁK ONDŘEJ

ŠIMŮNEK JIŘÍ

ŠMEJSA PAVEL

BUREŠOVÁ BARBORA

HAFTOVÁ ŠTĚPÁNKA

HOJNÁ ANEŽKA

KUDRNÁČOVÁ TEREZA

KVAŠINSKÁ NATÁLIE

PETRÁČKOVÁ LUCIE

SEDLÁKOVÁ BARBORA

SCHEUEROVÁ DANIELA

VEINHAUEROVÁ NINA

 

VYUČUJÍCI:

ČESKÝ JAZYK – KUČEROVÁ ALICE

MATEMATIKA – PETROVICKÁ ALICE

ANGLICKÝ JAZYK – STEJSKALOVÁ OLGA

KONVERZACE V AJ - KUČEROVÁ ALICE

NĚMECKÝ JAZYK – JEZDINSKÁ DANIELA

RUSKÝ JAZYK – HOFMANOVÁ JANA

ZEMĚPIS – VAŇKOVÁ DANA

DĚJEPIS – HOFMANOVÁ JANA

PŘÍRODOPIS – BLATNÍKOVÁ KATEŘINA

FYZIKA - HAVLAS JIŘÍ

INFORMATIKA – HOFFMANNOVÁ DANA

VÝTVARNÁ VÝCH. – BLATNÍKOVÁ KATEŘINA

HUDEBNÍ VÝCH. – KUČEROVÁ ALICE

TĚLESNÁ VÝCHOVA – HAVLAS JIŘÍ

PRACOVNÍ Č. – BLATNÍKOVÁ kATEŘINA