KVĚTEN

 1. 5. státní svátek

 7. 5. ředitelské volno

 8. 5. státní svátek

15. 5. sběr papíru a starého pečiva

22. 5. focení tříd 

 

ČERVEN

 1. 6. DEN DĚTÍ

 5. 6. rodičovská schůzka

12. 6. sběr papíru

14. 6. Školní výlek - Kutná Hora, stříbrné doly, sv. Barbora, bobová dráha

26. 6. uzavření prospěchu a chování za IV. čtvrtletí

29. 6. vysvědčení za 2. pololetí