ČERVEN

1. 6. dětský den - zkrácené vyučovaní do 12.25 h

1. 6. od 15 h DĚTSKÝ DEN pro veřejnost

6. 6. SBĚR PAPÍRU

19. 6. výlet FAJN PARK - Chlumec nad Cidlinou - vstupné 180 Kč, autobus 0 Kč

26. 6. - 29. 6. zkrácené vyučování do 12.25 h

26. 6. vybírání učebnic

VYBÍRÁME TYTO UČEBNICE:

Atlas světa

Český jazyk

Čítanka SPN

Čítanka

Opakujeme Čj - 1. díl, 2. díl

Fyzika

Aritmetika, Geometrie

Matematika - 1. díl, 2. díl

Dějepis

Občanská výchova

Zeměpis

Přírodopis

Project 1, 2

Heute haben

Talk Time

Ruský jazyk

 

30. 6. VYSVĚDČENÍ