MATEMATIKA

Konzultace probíhají každé pondělí do 7.15 h, popř.  na základě domluvy i v jiném termínu.

 

 

pomůcky:

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko s tuhou seříznutou směrem k jehle (+ kousek smirkového papíru na úpravu tuhy)

ořezaná měkká tužka (č.2) a tvrdá tužka (č. 4)

ořezaná modrá a červená pastelka

úhloměr

nůžky

lepidlo

od října - kalkulačka, tabulky

 

 

 

VYUČUJÍCÍ:


Český jazyk - p.uč. Alice Kučerová

Matematika - p.uč. Alice Petrovická

Anglický jazyk - p.uč. Kateřina Rezková

                         - p.uč. Daniela Kohoutová

Ruský jazyk - p.uč. Jana Hofmanová

Německý jazyk- p.uč. Jana Hofmanová

Dějepis - p.uč. Jana Hofmanová

Přírodopis - p.uč. Kateřina Blatníková

Zeměpis - p.uč. Dana Vaňková

Fyzika - p.uč. Jiří Havlas

Výchova k občanství - p.uč. Hana Šimková

Výtvarná výchova - p.uč. Kateřina Blatníková

Tělesná výchova - p.uč. Jiří Havlas

Konverzace v Aj - p.uč. Kateřina Rezková

Hudební výchova - p.uč. Alice Kučerová

Pracovní činnosti - p. uč. Dana Vaňková

Dobrodružství s vědou - p. uč. Dana Hoffmannová

Chemie - p. uč. Dana Hoffmannová