ČERVEN

1. 6. DEN DĚTÍ - návštěva WAKEPARKU v HK (odjezd: 7.45 h, návrat: 12.30 h - po obědě odchod domů)

1. 6. DEN DĚTÍ pro veřejnost - od 15 h do 18 h

5. 6. rodičovská schůzka od 16.30 h

12. 6. sběr papíru

17. - 22. 6. sportovně turistický kurz

25. - 28. 6. zkrácené vyučování do 12.30 h

25. 6. Vybírání učebnic:

 Český jazyk

 Čítanka

 Občanská výchova

 Přírodopis

 Dějepis

 Zeměpis - ČR

 Atlas - Česká republika

 Chemie

 Matematika - 1. a 2. díl

 Algebra, Geometrie

 Fyzika

 Opakujeme Čj - 1. a 2. díl

 Project 3

 Pojechali 2

 Talk Time (Konverzace v AJ)

 doma zůstává: Prima, Tabulky, Přehled mluvnice + mluvnice cvičení

26. 6. uzavření prospěchu a chování za IV. čtvrtletí

29. 6. vysvědčení za 2. pololetí

 

A PAK UŽ JEN KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!