MATEMATIKA

Konzultace probíhají po domluvě.

1. kontrolní práce - ve středu 8. 11. - lomené výrazy (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení, složený LV), rovnice s neznámou ve jmenovateli, slovní úloha

 

 

pomůcky:

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko s tuhou seříznutou směrem k jehle (+ kousek smirkového papíru na úpravu tuhy)

ořezaná měkká tužka (č.2) a tvrdá tužka (č. 4)

ořezaná modrá a červená pastelka

úhloměr

nůžky

lepidlo

M-F tabulky

kalkulačka

 

ČESKÝ JAZYK

procvičování slovního spojení na měsíc prosinec: vyjmenovaná slova

 

REFERÁT LITERATURA

15. 12. Krsková

5. 1. Hroneš

12. 1. Michálková

19. 1. Adamírová

26. 1. Paríšek

9. 2.Šulcová

16. 2. Šmejsa

2. 3. Zahradník

9. 3. Hlavsová

16. 3. Lorenc

23. 3. Křížek

6. 4. Mokrá

13. 4. Adamíra

20. 4. Urban

27. 4. Marcinková

4. 5. Jaklová

11. 5. Řeháková

18. 5. Haft

25. 5. Zářecký

8. 6.

15. 6.

 

 

 MLUVNÍ CVIČENÍ

20. 12. Hroneš, Lorenc, Mokrá

3. 1. Řeháková

10.1. Zahradník, Zářecký

17. 1. Hoffmannová