Stránky třídy jsou upravovány i vybranými žáky naší třídy.   

21. - 23. 6. - výlet Velká Úpa - pezionTáňa (informace viz lístečky)

26.- 29.6. - výuka do 12:35 hodin

26.6. - výbíráme učebnice - slepené a vygumované!

27.6. - uzavření známek

29. 6. Slavnostní rozloučení se školou od 17:00h

30. 6. prázdniny

Všem rodičům velice děkuji za spolupráci během čtyřech let na druhém stupni ZŠ.

Rodičům i dětem pak přeji krásné prázdniny a dětem šťasné vykročení do další životní etapy. 

                               Vaňková

 

  Vyúčtování za dopravu na wakeboarding 1. 6. 2017 (dětský den) - z třídního fondu jsem zaplatila za autobus 1 755 Kč

  Vyúčtování školního výletu:

Vybráno: 1 200 Kč / žák

Ubytování + strava: 21 700 Kč

Doprava: 10 000 Kč

Náklady celkem: 31 700 Kč

1 200 Kč x 28 žáků =  33 600 Kč

33 600 - 31 700 = 1 900 Kč

1 900 : 28 = 67, 85 Kč / žák  = 67 Kč/žák (0,85 x 28 = 23, 8 - přidám do fondu)