Ve čtvrtek 16. 11. 2017 navštívili žáci 8. a 9. ročníku elektrárnu v Opatovicích nad Labem. Měli tak možnost seznámit se všemi procesy výroby elektrického napětí a tepla do domácností Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi, zejména pak se systémem odsíření zplodin a následným využitím vzniklých materiálů ve stavebnictví. 

IMG 6766 IMG 6800b

Podzim pomalu končí a i prvňáčci se ve škole rozkoukali. Žáci devátého ročníku se naopak pomalu začínají rozhlížet po jiných působištích. V pátek 10. 11. byli pozváni do prvních tříd, aby ukázali pěkné čtení. Úkolu se zhostili poctivě. Teď je zase na prvňáčcích, aby přišli na konci školního roku ukázat do deváté třídy, jak se ve čtení zdokonalili oni ☺.

Vaňková, Šimková, Šrámková, Suntychová

IMG 6747

Kdyby si tuhle otázku položil Jan Neruda dnes, odpověď by byla jasná: do Rychnovku u Jaroměře. Právě tam navštívili žáci šestých ročníků třídicí linku odpadu firmy Marius Pedersen. Nejprve zhlédli krátký film o běžném dni popeláře, následovalo zvážení (1480 kg) a pak pokračovali prohlídkou areálu doprovázenou vysvětlivkami, proč se co dělá a kam putuje odpad dál. Všichni jsme si uvědomili, jak moc je důležité odpad třídit a starat se o naši přírodu.

Šimková, Stejskalová

Rychnovek 1

Ve dnech 26.10. a 27.10. se děti 1. stupně vypravily na výlety. Ve čtvrtek navštívily Dvůr Králové nad Labem. Prohlédly si ZOO a v rámci Týdne duchů se zúčastnily dlabání dýní a připravených soutěží.
V pátek děti zhlédly pohádku v kině Centrál, a pak si prohlédly elektrárnu Hučák včetně expozice centra Obnovitelné zdroje.
Prázdniny si všichni užili.

291

281

 Ve středu 25. 10. se zástupci školního parlamentu zúčastnili setkání žákovských parlamentů na ZŠ v Třebechovicích pod Orebem.   

Tomáš Hazlbauer, ředitel společnosti CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. poutavým způsobem seznamoval děti se základními principy fungování žákovského parlamentu. Děti načerpaly spousu inspirace do další práce a podle jejich slov se už těší na další setkání.

IMG 3157

V den rodičovských schůzek, tedy 7. 11., se budou konat konzultace ohledně aplikace Bakaláři, a to v době od 16 do 18 hodin v počítačové učebně školy. Jste srdečně zváni.

Dana Hoffmannová

 

Ve čtvrtek 19. 10. jsme se vydali na exkurzi na Kuks a do Josefova, kde už jsme byli mnozí mnohokrát. Přesto jsme slyšeli, viděli a zažili spoustu nového. Na Kuksu jsme si připomněli, co víme o baroku a které sochy ctností a neřestí vytvořil Matyáš Braun. V Josefově nás čekal soutěžní program v chodbách pevnosti. Za splnění zajímavých úkolů jsme byli odměněni čokoládovými mincemi. Byl to krásný podzimní den.

Osmáci

 

WP 20171019 08 33 52 Pro LI

V minulých týdnech se žáci naší školy zúčastnili Logické olympiády. Je to soutěž pořádaná Mensou ČR založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnosti samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

V kategorii A (2. – 5. ročník ZŠ) na naší škole byli nejúspěšnější:

1. – 2. místo Eliška Cholastová 2. A

1. – 2. místo Dominika Pejřilová 5. tř.

3. místo Anna Turková 5. tř.

V kategorii B (6. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) byli nejúspěšnější:

1. místo Vilma Čechurová 7. B postupuje do krajského semifinále

2. místo Václav Bednář 8. tř.

3. místo Dominik Bukovský 7. B

                Dne 9. 10. se třídy 6. A a 6. B vydaly na exkurzi do Archeoparku pravěku ve Všestarech. Hned po příjezdu jsme si odložili bundy a batohy a zamířili rovnou do kinosálu. Tam nám příjemná paní průvodkyně pouštěla osm různých krátkých videí, jak tehdy vyráběli pravěké nástroje (na jejich kopie jsme si mohli i sáhnout!), stavěli domy, točili keramiku atd. Potom jsme se šli podívat do třípatrové expozice, jak lidé v pravěku žili. V Podsvětí jsme mohli vidět kly mamuta, různé typy hrobů, doly či nálezy ve starém Labi; v Životě v pravěku velkou zmenšeninu osídlené krajiny a v Nebi kopie archeologických nálezů.

                Po přestávce na svačinu jsme se oblékli a šli ven, kde jsme mohli vidět různé typy staveb – obydlí i řemeslné dílny či rituální rondel. Do některých jsme i vešli či vlezli. Také jsme házeli oštěpem, brousili kameny, drtili zrnka obilí, sekali dříví pravěkou sekyrou.

                Nakonec jsme nakoupili suvenýry a zapózovali na nezbytné společné foto. Děkujeme paním učitelkám za pěknou exkurzi J.

6. A

IMG 6635

Žáci 7. ročníků  uspořádali výstavu výtvarných prací na téma "Hmyz očima dětí", která se koná v Kulturním a spolkovém a domě Černilov. Práce si můžete prohlédnout od 12. 10. 2017 do 4. 11. 2017.Blatníková Kateřina

12