zaverecny17

O princi Beckovi

První červnový den každoročně patří dětem. I letos si děti ze základní školy v Černilově  "svůj den" užily. Dopoledne 1. - 4. třídy odjely do Hradce Králové do kina na animovaný film PES ROCKU. Děti z 2. stupně měly o zábavu také postaráno individuálně po jednotlivých třídách.

Největší zábava začala odpoledne ve 3 hodiny na hřišti před školou. Pro děti zde bylo připraveno spoustu atrakcí, soutěží a odměn. Kromě 10 stanovišť se soutěžními disciplínami nechyběla nafukovací klouzajda, cukrová vata, jízda na poníkovi, prohlídka hasičských vozů, malování na obličej, občerstvení v bufetu. Počasí  letos opravdu přálo, proto si všichni společné odpoledne náramně užili a mnohým se nechtělo ani domů.

Rádi bychom poděkovali černilovským hasičům , panu Kerhartovi za záchranu při výpadku proudu, rodině Pleslových z Bukoviny a jejich poníkovi, všem maminkám, Anetce Skákalové a Domče Doudové, které vytvářely krásné obrázky na dětských obličejích, paní Šimkové za zajištění občerstvení  a všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli.

IMG 0355

Další fotografie naleznete na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/158-detsky-den

Dne 31. 5. 2017 se 3.A a 4. ročník vypravily na exkurzi do Krkonošského muzea ve Vrchlabí.Pro děti zde byl připraven interaktivní výukový program na téma "Krkonošská příroda, potravní řetězce a ohrožené druhy živočichů". V klášterní zahradě byly zajímavé ukázky jednotlivých krkonošských ekosystémů.Nechyběl ani nákup suvenýrů a zmrzliny. Krakonoš připravil ideální počasí, prostě výlet, jak má být. Za poskytnutí autobusu děkujeme společnosti IVECO ČR.

 

krkonoše

Závody autíček

25. května odpoledne se naše školní hala proměnila v závodní okruh a spojovací chodba ve slalomovou dráhu. Přihlášení závodníci se svými úžasnými stroji absolvovali tyto dvě disciplíny a po sečtení časů a trestných bodů došlo na vyhlášení výsledků – vítězové obdrželi medaile a diplomy a všichni zúčastnění malé odměny.

Kategorie A

1. místo  Vojta Adamíra

2. místo  Denisa  Šlesingrová

3. místo Lukáš Louda

Kategorie B

1. místo  Ondra  Petrikovič

2. místo  Vojta Vach

3. místo  Marek Hejcman

 

IMG 6511

dd

12. 5. jsme opět vyjeli na poznávací zájezd do Vídně. Nejprve jsme dorazili k zámku Schönbrunnu s nádhernou zahradou. Všechny zaujala obří kašna i vyhlídka na město.

Dalším cílem bylo centrum města. Prošli jsme Hofburg, navštívili barokní kostel sv. Petra i gotickou katedrálu sv. Štěpána. Dostali jsme rozchod na nákup suvenýrů a ochutnávku zmrzliny.

Potom nás čekal Prater, na který se většina z nás těšila nejvíce! Tam jsme na atrakcích utratili zbytek peněz, potom už nezbývalo než nasednout do autobusu a vyrazit směrem domů.

Viden2

 

V úterý 16. 5. proběhlo okresní kolo Pythagoriády 6. tříd. Z 66 účastníků se jen 15 stalo úspěšnými řešiteli. Mezi nimi náš žák Matouš Fibír ze 6. A získal 10 bodů a umístil se na 8.- 15. místě. Eliška Turková ze 6. B získala 8 bodů. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Alice Petrovická

Ke konci dubna se zúčastnil žák 7. třídy Martin Vejman krajského kola Soutěže v programování. V kategorii Programování mikrořadičů se vyšplhal na 2. místo. Gratulujeme!

Vejman 2017

V pondělí 15. 5. se 5 žáků z 5. tříd - Ema Horáková, Nela Lipavská, Tomáš Hrdina, Jan Doubrava, Nikola Jirků zúčastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Během 60 minut měli vyřešit 15 úloh, za které mohli získat max. 15 bodů. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří dosáhli více než 10 bodů. Z našich žáků se to podařilo Emě Horákové se ziskem 13 bodů (1. - 8. místo) a Nele Lipavské s 12 body (9. - 18. místo).Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Alice Petrovická