V úterý 11. 4. si vybraní žáci 6. ročníku vyzkoušeli pro ně zcela novou schopnost. Bylo to psaní všemi deseti na klávesnici počítače v programu ZAV. Tento program umožňuje naučit se rychle a bez sledování prstů ovládat klávesnici počítače. Soutěž se konala na ZŠ Jiráskova v Hradci Králové. Tato škola se stejně jako naše dlouhodobě věnuje výuce psaní na klávesnici. Od letošního školního roku má již i naše škola výukový program ZAV, a žáci tudíž stejné výukové možnosti. Děkujeme zúčastněným žákům za reprezentaci naší školy.

                        Vaňková

20170411 091826

Den otevřených dveří 7. dubna 2017 uspořádala základní škola Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách mohli příchozí nahlédnout do dění ve školních lavicích a spolu se svými dětmi nebo vnoučaty znovu oživit nabyté vědomosti. Odpoledne od 15 hodin byly připraveny různé tvořivé dílny – vyráběli se zajíčci, kuřátka, pletlo se z pedigu, předvedl se kroužek LEGOROBOTI, v suterénu ve školních dílnách se řezalo, pilovalo a tvořilo na hrnčířském kruhu, atraktivní bylo aranžování květin, zájem byl o práci na interaktivní tabuli a v tělocvičně se prohánělo mnoho sportovců. O neobyčejný sportovní zážitek se postarala děvčata ze skupiny CREATO a krásně zazpíval náš školní sbor. Všem moc děkujeme. Během celého odpoledne byla také otevřena „naše kavárna“ na hale školy s malým občerstvením.

IMG 2341

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/157-den-otevrenych-dveri//

Foto jaro 17

9. května pořádáme kromě sběru starého papíru také sběr starého tvrdého pečiva, které bude odevzdáno zoologické zahradě ve Stěžerách.

Předem děkujeme všem, kteří nám opět ve sběru pomohou!

V úterý 4. 4. se úspěšní řešitelé školního kola MO z 6., 7. a 8. tříd zúčastnili okresního kola v Hradci Králové. Žáci ve všech třech kategoriích řešili 3 úlohy, za které mohli získat maximálně 18 bodů.

Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Vach ze 6. B, který ve své kategorii zvítězil s 18 body. Dále v kategorii 6. tříd byla úspěšná Karolína Cholastová ze 6. B s 16 body (7. – 9. místo), Nina Veinhauerová  ze 6. A s 12 body, Eliška Turková ze 6. B s 11 body a Lucie Dohodilová se 7 body.

V kategorii 7. tříd naši školu výborně reprezentovala Natálie Kuttichová, která získala 15 bodů (6. – 8. místo) a v kategorii 8. tříd Alena Hoffmannová se ziskem 8 bodů.

Gratulujeme a děkujeme za účast.

                                                                                                                                                                                       

   Alice Petrovická

Letos jsme se opět zúčastnili soutěže Novopacký slavíček, která se konala dne 5. 4. 2017 v Nové Pace. Žáci naší školy se pečlivě připravovali a dosáhli i na stupně vítězů. Natálka Bartošová a Nikolka Veselovská se umístily obě ve zlatém pásmu v kategorii 1.- 2. tříd. V kategorii 3. - 5. tříd, kde zpívalo okolo 70 dětí, si Anička Pavlová z 5. třídy odnesla třetí místo. Všem zpěvačkám moc děkujeme za reprezentaci školy a velké poděkování patří i panu Pavlovi a panu Urbanovi, že nás na soutěž odvezli. 

Kučerová

IMG_20170405_172934_144.jpg

Poslední březnovou noc děti ze 3. A prožily ve škole. Konala se Noc s Andersenem, a to znamená noc plná her, čtení, kreslení, luštění nebo povídání. Letos jsme se seznámili s pohádkou Císařovy nové šaty a pracovali jsme s dobrými kamarády z časopisu Čtyřlístek – Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem. Děti všechny úkoly plnily s nadšením a nakonec je čekala noční hra.

D. Filipová

IMG 6219

V pátek 31. 3. uspořádal žákovský parlament naší školy PYŽAMOVÝ DEN.  Jsme moc rádi, že účast byla veliká jak z řad dětí, ale i učitelů. Celý den byl příjemné zpestření všedních jarních dnů. Děkujeme a těšíme se na další podobné akce. 

IMG 2291

Pražský hrad …

Místo, které by asi měl každý občas navštívit, jsme poznávali se žáky 7. ročníku. Od rána krásně svítilo sluníčko, ale po zdolání Zámeckých schodů a důkladné vstupní kontrole do areálu jsme cítili, že nahoře na Hradě pořádně fouká.

Ani to nám ale nevadilo a s paní průvodkyní jsme důkladně prozkoumali prostory Chrámu sv. Víta a Starého královského paláce. Pak jsme průvodcovské služby převzali do vlastních rukou – referáty jsme měli připravené už z domu J !

Všechna hradní nádvoří, monolit, socha sv. Jiří, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka, Belveder atd.

Sluníčko nám přálo až do odpoledních hodin, a tak sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, jsme si mohli zanotovat po návratu na nádraží v HK.

                                                                                                                                  Mgr. Jana Hofmanová

                                                                                                                                  Mgr. Alice Petrovická

IMG 2255 1

Zároveň zveme zájemce na ukázku z činnosti kroužku při příležitosti Dne otevřených dveří 7. 4. Budeme v počítačové učebně.

Dana Hoffmannová