BYL JEDNOU JEDEN DRAK …

… drak patří do pohádek o princeznách, unáší je, chrlí oheň, bojuje s princem atd. Ale ten náš drak (Eliška Marcinková) byl úplně jiný!!! Krásný, šarmantní, elegantní a hodný!!! Král s královnou (Míša Zemánková a Jana Rydlová) měli starosti s neposednou princeznou Ankou (Nikča Šulcová) a největším problémem byl klasicky líný Honza (Jířa Šimek), kterého svými buchtami vykrmovala panímáma (Domča Doudová). Ještěže to trochu razantnějším způsobem řešila hraběnka Babáčková (Klárka Dunková). Celé popletené to měl i pohádkový dědeček Habaděj (Kačka Navrátilová), který čekal na Honzu s buchtami a o všechno, co se dalo, ho obrali loupežníci Petrovští (Anička Zítková, Páťa Pešková, Dája Scheuerová). Do pohádky nám vletěla i čarodějnice Kanimůra (Náťa Rejnková) a její kamarád čert Haramáš (Náťa Krsková) – velmi hodný čert svačinář! Nakonec to všechno dobře dopadlo, doufáme, že se naše představení divákům líbilo a děkujeme všem, kteří nám byli jakkoliv nápomocni.

                                                                                                                      Jana Hofmanová

celková

zapis2017

DOD2017

V minulém týdnu proběhla na naší škole matematická soutěž Chytrá hlavička, které se zúčastnilo 74 žáků ve třech kategoriích.

Žáci řešili 10 úloh, za které mohli získat maximálně 10 bodů. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

V kategorii 1. – 3. třída

Zdeněk Jelen 3. B 9 bodů
Matěj Kořínek 2. A 8 bodů
Pavel Turek   2. B, Anna Krejčová   2.A, Vojtěch Bednář   3. B 7 bodů

 V kategorii 4. – 6. třída

Ema Horáková 5. B 10 bodů

Vojtěch Vach 6. B, Eliška Turková 6. B, Karolína Cholastová 6. B, Šárka Prokešová 6. B,

Vendula Volejníková 6. B, Lucie Dohodilová 6. B, Natálie Kvašinská 6. A

9 bodů

V kategorii 7. – 9. třída

Václav Sovák 7. tř., Martin Vejman 7. tř. 9 bodů

Natálie Kuttichová 7. tř., Alena Hoffmannová 8. tř., Martin Šmejsa 8. tř., Filip Křížek 8. tř.

Kateřina Navrátilová 9. tř., Aneta Skákalová 9. tř. Tomáš Drešer 9. tř.

8 bodů

 Děkujeme všem za účast.            

                                                                                                      Alice Petrovická, Dana Hoffmannová

Žákovský parlament Děsivá zóna oznamuje, že dne 21. března od 15:00 hodin pořádá odpoledne deskových her.

Na programu budou turnaje těchto her: Člověče, nezlob se, šachy, dáma, piškvorky,pexeso, karty, Prší, Žolíky, Dobble.

Kdo se chce zúčastnit jakéhokoliv turnaje, nahlásí se do 10. března členům parlamentu (každá třída má svého zástupce v parlamentu).   

Žáci 1. - 2. tříd nahlásí případný zájem své paní učitelce.     

          tn zoom obrazek 144                     

Připravujeme se na školu

 

Dne 27.2.2017 se poprvé sešli budoucí prvňáčci v naší základní škole se svými p. učitelkami. Prošli si celou školu, kde plnili úkoly.Vyrobili si jmenovky a naučili se básničku.

Čekají nás ještě tři setkání, vždy v pondělí od 15:00 hodin. Naposledy v tomto školním roce se sejdeme při zápisu do 1. tříd.

 

A pak už jen přečkat prázdniny a hurá do školy !

Předškoláci

P2270195

 

Dne 23. 2. 2017 se konal na naší základní škole již 4. ročník dovednostní soutěže Největší šikula. Pro žáky prvního stupně a jejich rodinné příslušníky vyhlašujeme pravidelně soutěž dvojic i jednotlivců, ve které si každý vyzkouší, jak umí přišít knoflík, povléknout polštář nebo peřinu, zamést a roztřídit smetí, složit oblečení, roztřídit a složit ponožky, oloupat brambory, zatlouct hřebík a správně prostřít na stůl.  I letos se přihlásili šikulové, kteří si své síly porovnali s ostatními.

V kategorii A – děti s rodiči se umístili

1. místo Dominik a Filip Špičkovi s babičkou

2. místo Martínek Michal s maminkou

3. místo Venda Hudec s maminkou

  

V kategorii B – děti 1-5 třída

1. místo Anička Pavlová

2. místo Anetka Petřeková

3. místo Natálka Šimková

 

Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Jana Hofmanová a Kateřina Blatníková  

Byl jednou jeden drak

KAPACITA ŠKOLNÍHO TÁBORA JE NAPLNĚNA!!!

Školní tábor při ZŠ a MŠ v Černilově

Termín konání: 17. – 21. 7. 2017 v době od 7 do 16 hodin

Věk účastníků: 4 – 10 let (malé děti bez poledního spánku) – uskuteční se při minimálním počtu 7 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (zaměřeno na sportovní aktivity)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Cena:    1 000Kč

Kontaktní osoby:

Mgr. Naděžda Suntychová, tel. 603 380 290

Zde odstřihněte

__________________________________________________________________________________

Přihláška na příměstský tábor v době 17. – 21. 7. 2017

Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________________________

Rodné číslo: ___________________________ zdravotní pojišťovna: __________________

Bydliště (včetně PSČ): ____________________________________________________________

Platný telefonní kontakt (dostupný během dne): ___________________

email: _______________________

Podpis zákonného zástupce: __________________________________________________

Tuto závaznou přihlášku s platbou 1000 Kč odevzdejte nejpozději do 16. 05. 2017 v kanceláři základní školy v Černilově.

Informace o aktuálním počtu přihlášených dětí najdete na konci každého měsíce na stránkách školy.