V pátek 31. 3. uspořádal žákovský parlament naší školy PYŽAMOVÝ DEN.  Jsme moc rádi, že účast byla veliká jak z řad dětí, ale i učitelů. Celý den byl příjemné zpestření všedních jarních dnů. Děkujeme a těšíme se na další podobné akce. 

IMG 2291

Pražský hrad …

Místo, které by asi měl každý občas navštívit, jsme poznávali se žáky 7. ročníku. Od rána krásně svítilo sluníčko, ale po zdolání Zámeckých schodů a důkladné vstupní kontrole do areálu jsme cítili, že nahoře na Hradě pořádně fouká.

Ani to nám ale nevadilo a s paní průvodkyní jsme důkladně prozkoumali prostory Chrámu sv. Víta a Starého královského paláce. Pak jsme průvodcovské služby převzali do vlastních rukou – referáty jsme měli připravené už z domu J !

Všechna hradní nádvoří, monolit, socha sv. Jiří, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka, Belveder atd.

Sluníčko nám přálo až do odpoledních hodin, a tak sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu, jsme si mohli zanotovat po návratu na nádraží v HK.

                                                                                                                                  Mgr. Jana Hofmanová

                                                                                                                                  Mgr. Alice Petrovická

IMG 2255 1

Zároveň zveme zájemce na ukázku z činnosti kroužku při příležitosti Dne otevřených dveří 7. 4. Budeme v počítačové učebně.

Dana Hoffmannová

zapis2017

DOD17

V úterý 21. 3. se na hale naší školy sešli všichni příznivci "hazardu". V 15 hodin se ve třídách rozjely turnaje v deskových hrách a kartách. Všichni účastníci se snažili použít veškeré své dovednosti, aby porazili soupeře. A i když zvítězit může jen jeden, věříme, že odpoledne si užili skutečně všichni a alespoň na chvíli zapomněli na počítače a chytré telefony. Hráčům děkujeme za fair play a vítězům blahopřejeme!

Vítězové jednotlivých her:

PRŠÍ    1. Jakub Taclík

            2.  Vojta Kašlík

            3. Honza Svíčka

DOOBLE   1. Viktorka Tichá

                  2. Náťa Kvašinská

                  3. Simonka Medková

PIŠKVORKY   1. Vilma Čechurová

                        2. Dan Hroneš

                        3. Amálka Pecharová

ŽOLÍKY    1. Vašek Sovák

                 2. Samík Petr

                 3. Kristián Kracík

ČLOVĚČE, NEZLOB SE   1. Adam Petrikovič

                                           2. Nikola Turečková

                                           3. Tadeáš Potůček

PEXESO   1. Natálka Šimková

                   2. Vendula Volejníková

                   3. Nela Obstová

DÁMA    1. Prokop Pešek

               2. Tomáš Lelek

               3. Jakub Kvašinský

ŠACHY    1. Adam Svoboda

                 2. Vojta Vach

                 3. Nela Lipavská

IMG 2240

 

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER

Žákovský parlament ZŠ Černilov pořádá turnaje v deskových hrách.

21. března 2017 od 15:00 hodin

(na hale školy)

č

O soutěži:

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT. (Zdroj: http://matematickyklokan.net/info.php)

A zde jsou výsledky školního kola (ve všech kategoriích bylo možné dosáhnout 120 bodů):

Kategorie CVRČEK

1. Ondřej Skákal 3. B (80 b.)

2. Vojtěch Bednář 3. B (69 b.)

3. Adam Scheuer 3. B (65 b.)

 Kategorie BENJAMÍN

1. Jan Řezníček 7. (108 b.) 

2. Jakub Kracík 7. (96 b.)

3. Vojtěch Vach 6. B (89 b.) 

Kategorie KLOKÁNEK

1. Ema Horáková 5. B (110 b.)

2. Hana Jelínková 5. A (102 b.)

3. Nela Lipavská 5. B (98 b.)

Kategorie KADET

1. Radka Dvořáková 9. (78 b.)

2. Alena Hoffmannová 8. (75 b.)

3. Marek Zahradník 8. (73 b.)

 Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

klokan

 

Žáci 7. ročníku dokončili svou dvouměsíční práci na téma SAVEC. V hodinách výtvarné výchovy každý pracoval na svém vybraném zástupci ze skupiny savců různými výtvarnými technikami. Zastoupena je malba, kresba, grafika a ilustrace. Každá práce je doplněna básní nebo pohádkou. Práce budou do 24. 3. 2017 vystaveny na hale školy. Kateřina Blatníková

IMG 5986

Ve dnech 6. - 8.3.2017 žáci prvního stupně besedovali s paní Markétou Vítkovou. Paní Vítková spolupracuje se sdružením Světluška. Píše knihy pro děti. Tématem je život nevidomých.

Děti si zkusily poslepu odhadnout člověka podle hlasu, nakreslit obrázek, modelovat "šneka". Seznámily se s pomůckami, které usnadňují těmto lidem život.

Tato zkušenost snad pomůže k lepšímu pochopení života nevidomých.

P3070200