Kreslíme s Oblastní charitou v Hradci Králové

Tak jako každý rok, také letos se naše děti zúčastnily soutěže pořádané Oblastní charitou Hradec Králové. V září proběhlo slavnostní vyhlášení oceněných dětí a poděkování všem, kteří se soutěže zúčastnili. Naše  škola  přispěla mnoha výkresy a máme i několik oceněných dětí.

20180926 094643