Od 1. 2. 2019 nabízíme žákům 4. – 9. ročníku kroužek VAŘENÍ pod vedením paní vychovatelky J. Hlínové. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní v liché pondělí v kuchyňce školy od 14:30 do 15:30 hodin. Cena kroužku činí 300 Kč/pololetí. Maximální počet žáků v  kroužku bude 12 .Přihlášení bude možné prostřednictvím webové aplikace od 9. 1. 2019 od 18 hodin.