V úterý 26. 3. jsme navštívili Pražský hrad.  Sedmáci společně se 3. B trpělivě vystáli frontu před jeho branami a pak už si navzájem dělali průvodce s komentáři. Prohlédli jsme si první, druhé i třetí nádvoří Hradu s barokní Matyášovou bránou, Chrámem sv. Víta, kde jsme zvenku i zevnitř pozorovali znaky rané, vrcholné i pozdní gotiky, obeliskem a bronzovou sochou sv. Jiří, jak bojuje s drakem. Prošli jsme si Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo, Starou sněmovnu s replikami korunovačních klenotů, Jezdecké schody a románskou baziliku sv. Jiří s hrobkou Přemyslovců. Stihli jsme i hlavní výměnu hradní stráže v pravé poledne a všimli si, že máme pana prezidenta doma. Nakonec jsme zašli i do Zlaté uličky a vězení v Daliborce. Všude na nás dýchala česká historie a bylo se stále na co dívat. Plni dojmů jsme na úplný závěr počítali Staré zámecké schody, abychom se cestou domů mohli dohadovat, kolik jich vlastně bylo :-).

IMG 9406