10. 10. 2019

Ve školním parlamentu máme i sluzžby, a ty jsou: nástěnka: Ondřej Grošek a Dominik Relich

                                                                                web: Václav Hudec a Jakub Hátlé

                                                                                rozhlas: Anna Pavlová

                                                                                obíhači: Aneta Petřeková a Vít Sovák

                                                                                focení: Jana Cerháková

                                                                                zapisovatelka: Hana Jelínková

 

8. 10. 2019

Na dnešním setkání byli zvoleni: předseda - Jan Svíčka a místopředseda - Alfréd Černý.

 

4. 10. 2019

Setkání žákovských parlamentů

„Parlamentáři“ zástupci tříd z několika škol se už tradičně sešli, aby si vyměnili své zkušenosti, tentokrát v ZŠ Častolovice. Mezi dětmi i koordinátory byla výborná nálada, hrály se hry, plnily se nejrůznější úkoly, vznikla i nová kamarádství. Zkušený lektor Tomáš dětem nastínil fungování parlamentu, jak má vypadat jednání, nápady pro úspěšnou činnost. Děti už se těší na další setkání!

                                                                                                                           Jana Hofmanová

IMG 6470

 

 

 

 

V září zahájil opět činnost žákovský parlament naší školy. Ve třídách proběhly volby a zvolení zástupci byli představeni na hale všem svým spolužákům a učitelům.

Tento rok zastupují své spolužáky tito "parlamenťáci":

3.A  Sovák Vít a Vraný Jakub   

3.B Hátlé Jakub a Daňková Eliška

4.A Berger Matyáš, Hynek Lukáš a Šmídová Hana

4,B Svoboda Ondřej, Šlesinger Mařej a Hejcman Pavel

5.A Václav Hudec a Krejčová Anna

5.B Špička Filip a Šimková Nikola

6.A Grošek Ondřej, Černý Alfréd a Pešek Prokop

6.B Relich Dominik a Petřeková Aneta

7.T Veselá Aneta a Konečná Lucie

8.A Jelínková Hana a Pavlová Anna

8.B Hejcmanová Anna a Cerháková Jana

9.T Sovák Ondřej a Svíčka Jan

 IMG 6455

 

 

Adresa:
Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov
Černilov 380, 503 43 Černilov

GPS: 50.2612767N, 15.9226781E

Datová schránka:
tgmkms2

Telefon:
(+420) 495 431 118

Ředitel: Mgr. Bc. David Kubíček
Zástupce: Mgr. Bc. Daniela Jezdinská

E-mail:
reditel@zscernilov.cz
kancelar@zscernilov.cz  (elektronická podatelna)

IČO: 70986126

REDIZO: 650062345

IZO: 102078068

Účet školy: č. 181 781 749/0300   (platby lyžařských kurzů, školní družiny, školkovného, škol v přírodě), VS = rodné číslo dítěte; poznámka: jméno dítěte – účel platby

Účet Spolku rodičů: č. 210 096 1406/2010  (platby kroužků, VS = rodné číslo dítěte; poznámka: jméno dítěte – název kroužku

Účet školní jídelny: č. 192 533 046/0300  (platby stravného, VS = rodné číslo dítěte)

 

Školský obvod: Černilov, Bukovina, Újezd, Divec, Libřice, Lejšovka, Výrava

 

KANCELÁŘ

495 431 118

ŘEDITEL

731 186 513

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

777 876 050

ŠKOLNÍ DRUŽINA

733 506 072

ŠKOLNÍ JÍDELNA

495 431 478, 731 659 341

Výchovná poradkyně 777 876 050
Metodička prevence 495 432 081 provolba 15
mateřská škola - 1. budova

603 582 818

mateřská škola - 2. budova            

495 431 479, 604 952 128

   

Provolbová linka  495 432 081 
  po vyzvání operátorky volte provolbu
   
Ředitel školy

reditel@zscernilov.cz

10
Zástupce zastupce@zscernilov.cz  11 
Kancelář

kancelar@zscernilov.cz

12 
Školní družina druzina@zscernilov.cz  --
Školní jídelna jidelna@zscernilov.cz  16 

Sborovna 1. stupeň

     Cachová Martina

     Filipová Dana

     Javůrková Lenka

    Chladilová Renata

     Kollátorová Jana

     Lochmanova Pavla

     Špačková Lenka

     Suntychová Naďa

     Vognarová Anna

     Weinfurterová Jitka

 ------------------------------

cachova@zscernilov.cz

filipova@zscernilov.cz 

javurkova@zscernilov.cz

chladilova@zscernilov.cz 

kollatorova@zscernilov.cz

lochmanova@zscernilov.cz 

spackova@zscernilov.cz

suntychova@zscernilov.cz

vognarova@zscernilov.cz 

weinfurterova@zscernilov.cz

13

 
 
 
 
 
 
 

Sborovna 2. stupeň

     Altmannová Lenka

     Blatníková Kateřina

     Cachová Marcela

     Havlas Jiří

     Hofmanová Jana

     Šimková Hana

     Vaňková Dana

      

 -------------------------------

altmannova@zscernilov.cz

blatnikova@zscernilov.cz

cachova.marcela@zscernilov.cz

havlas@zscernilov.cz 

hofmanova@zscernilov.cz 

simkova@zscernilov.cz 

vankova@zscernilov.cz


14

 
 
 
 
 
 

Sborovna 1. + 2. stupeň

     Čepová Jitka

     Hoffmannová Dana

     Hybšman Radek

     Kučerová Alice

     Kuchařová Hana

     Petrovická Alice

     Vávrová Jitka   

     

  -----------------------------

cepova@zscernilov.cz

hoffmannova@zscernilov.cz

hybsman@zscernilov.cz

kucerova@zscernilov.cz

kucharova@zscernilov.cz 

petrovicka@zscernilov.cz 

vavrova@zscernilov.cz

15

 
 
 
 

Mateřská škola

   
    

viz http://www.zscernilov.cz/index.php/kontakty

 

 

 


 
 
 

  
Vedení školy

ředitel: Mgr. Bc. David Kubíček

zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Bc. Daniela Jezdinská


1. stupeň:

1. A Mgr. Naďa Suntychová

1. B Mgr. Jitka Weinfurterová

2. A Mgr. Lenka Javůrková

2. B Mgr. Martina Cachová

3. A Mgr. Pavla Lochmanová

3. B Mgr.Jitka Vávrová

4. A Mgr. Dana Filipová

4. B Mgr. Jana Kollátorová

5. A. Mgr. Alice Petrovická

5. B Mgr. Lenka Altmannová

 

2. stupeň

6. A Mgr. Kateřina Blatníková

6. B Mgr. Jana Hofmanová

7. třída Mgr. Dana vaňková

8. A Mgr. Dana Hoffmannová

8. B Mgr. Hana Šimková

9. třída Mgr. Alice Kučerová


Netřídní učitelé:

Mgr. Jiří Havlas

Mgr. Marcela Cachová

Mgr. Radek Hybšman

 

Školní družina:

Helena Pešavová - vychovatelka

Jarmila Hlínová - vychovatelka

Jaroslava Ješátková - vychovatelka

 

Pedagogičtí asistenti:

JItka Čepová

Renata Chladilová

Hana Kuchařová

Lenka Špačková 

Anna Vognarová 

 

Školní jídelna:

Eva Jelínková  - vedoucí ŠJ

Jiří Briestenský  – hlavní kuchař

Jitka Kašparová 

Ludmila Kellnerová

Jana Taclíková

Pavlína Šprincová

Veronika Binarová

 

Správní zaměstnanci

hospodářka: Jarmila Šimůnková

školník: Vladimír Bečka

uklizečky: Radka Holečková

                 Monika Šimůnková


Personální zajištění mateřské školy

zástupce ředitele pro MŠ: Mgr. Petra Moravcová


Učitelky, asistentky a provozní zaměstnanci:

Třída Sluníčka: p.uč. Jitka Beckerová, Bc. Pavla Zahradníková, Viera Špačková, provozní Dagmar Stránká

Třída Kapičky:  p.uč. Simona Hlavatá. Mgr. Marie Jelínková, provozní Iva Urbanová

Třída Bublinky:  p.uč. Michaela Čechurová DiS., Jana Maršíková DiS, provozní Pavla Potůčková

Třída Hvězdičky:  p.uč. Barbora Hýsková, (Bc. Zuzana Moravcová), Mgr. Petra Moravcová, Viera Špačková, asistentka Dominika Obstová, provozní Petra Šulcová

Třída Školáčci:  p. uč. Bc. Irena Slánská, asistentka Jana  Jánská

Klub vytváří žákům zázemí pro trávení volných chvil o polední přestávce a po skončení vyučování. Ne vždy totiž navazují odjezdy spojů a další volnočasové aktivity na konec výuky. Klub je realizován v počítačové učebně a v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé jazykové učebny. Součástí školní klubovny je knihovna, kterou mohou žáci využívat k prezenční četbě i k výpůjčkám. Kromě řady zajímavých knih a časopisů je žákům k dispozici mnoho deskových a jiných her.

 

 

20131004 101912 20131004 101931

 

 

 Přestávky ve škole:

7:40  -  8:00   
  8:45  -  8:55  
  9:40  -  10:00  
  10:45  -  10:55  
  11:40  -  11:50  
  12:35  -  12:40  
  13:25  -  13:30  
  14:15  - 14:20  
  15:05  -  konec vyučování  
     
Prázdniny: podzimní        29. 10. a  30. 10. 2019  
  vánoční          23. 12. 2019 - 3. 1. 2020  
  pololetní         31. 1. 2020  
  jarní               2. 3. - 8. 3. 2020  
  velikonoční    9. 4. 2020  
  hlavní             1. 7. - 31. 8. 2020  
     

Ředitelská volna:                    

31. 10. a 1. 11. 2019  
     

Rodičovské schůzky: 

5. 11. 2019  
  14. 1. 2020  
 

7. 4. 2020

2. 6. 2020

 
     
 Pedagogické rady: 2. 9. 2019  
  19. 11. 2019  
  28. 1. 2020  
  21. 4. 2020  
  23. 6. 2020  
     
Termíny sběru papíru, kaštanů a žaludů: 

17. 9. 

 

 (v časech od 7:00 do 7:55

  a od 15:00 do 17:00)

22. 10. (i staré pečivo)   
  12. 11. (i kaštany a žaludy)  
 

14. 1.

 
  11. 2. (i staré pečivo)  
  10. 3.  
  7. 4.  
  12. 5. (i staré pečivo)  

 

 

9. 6.

 

 

Stránka se připravuje...

Školní tábor 2019

Prázdniny ve škole ?

 

Ale ANO! Pokud jste byli ve dnech 15. - 26. července 2019 na školním táboře.

 

Počasí nám přálo, tak jsme mohli celých 14 dní sportovat a jezdit na výlety. Nejen, že jsme soutěžili ve všech možných sportovních disciplínách, šli za pokladem, cvičili paměť, ale také jsme navštívili hasičskou zbrojnici. Tady nás dokonce povozili v hasičském autě. Také jsme stříleli z airsoftových pistolí. Nebojte se, jen do terče!

 

Každý týden jsme zakončili výletem do novohradeckých lesů. Jednou na "Vodnickou stezku" a podruhé na "Rytířské hradiště". Lesní skřítky určitě potěšily chaloupky, které jsme jim tam postavili.

 

Bylo to fajn! Tak zase za rok....

 

Naďa Suntychová a Marcela Najmanová

IMG 20190717 131459

První i druhý turnus školního tábora je plně obsazen.

Několik volných míst je jen v termínu 22. – 26. 7. 2019.

Věk účastníků:

6 – 11 let  - příměstský tábor zaměřený na Aj – 1. turnus  (8.7. – 12.7.)

4 – 10 let  -  (malé děti bez poledního spánku) –  2. a 3. turnus  (15.7. – 19.7.;    22.7. – 26.7.)

Uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program 1. turnusu je na letáčku

                  program 2. a 3. turnusu bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (zaměřeno na sportovní aktivity)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Závazné přihlášky odevzdejte do kanceláře školy a platbu proveďte do 20.4.2019

Platbu proveďte na číslo účtu:  240 154 9757/2010;  VS = RČ;   poznámka:  tábor 1 + jméno      600,- Kč

                                                                                                                          tábor 2 + jméno     500,-  Kč

                                                                                                                          tábor 3 + jméno     500,-  Kč

nebo hotově v kanceláři školy.

Pokud se dítě účastní více turnusů, zašlete jednou částkou.

 

Tábor 2018

Prázdniny ve škole
V tomto roce nově proběhly nově dva běhy školního tábora ve dnech 16.-27.7.2018.
Náplň tábora byla zaměřena na pohybové aktivity. Děti běhaly, skákaly, házely a hledaly poklad. V prvním týdnu nás trochu zaskočil déšť, ale alespoň jsme věděli, na co máme pláštěnky. Snad jsme jen trochu záviděli těm, kteří měli holínky...
Na závěr každého týdne jsme jeli na výlet do hovohradeckých lesů. Jednou jsme navštívili divoká prasata Boba a Pepinu i s jejich selátky. Podruhé jsme se stali rytíři na "Hradišti". Nezapomněli jsme ani na skřítky, pro které jsme postavili domečky.
Za své úžasné výkony byly děti odměněny poháry a drobnými dárečky.
Po celé dva týdny nám pomáhaly starší děti, ketré byly velkou oporou nejen vedoucím, ale hlavně čtyřletým dětem.

Moc děkujeme !
Naďa Suntychová

 IMG 20180719 114346

 

přihlášky na léto 2018

 

Školní tábor při ZŠ a MŠ v Černilově - 1. TURNUS

zaměřený na anglický jazyk

Termín konání: 9. – 13. 7. 2018 v době od 7 do 16 hodin  

Věk účastníků:  6 – 11 let – uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně + na výletě

                     svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program bude probíhat v prostorách ZŠ , v Hradci Králové a okolí HK

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet pedagog a zdravotník

Program:

Po – seznámení se, výroba táborových triček

Út – laser games v Hradci Králové, odpoledne olympijské hry

St – cesta hradeckými lesy – rytířské hradiště, obory se zvěří, rybník Výskyt – opékání špekáčků

Čt – lanový park Stříbrný rybník, soutěže v areálu

Pá – vaření v angličtině, odpoledne hry

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Cena:    500,- Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Altmanová 608 719 842

--------------------------------------------         zde odstřihněte   ---------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

Přihláška na příměstský tábor v době   9. – 13. 7. 2018                        1. TURNUS

Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________________________

Rodné číslo: ___________________________ zdravotní pojišťovna: __________________

Bydliště (včetně PSČ): ____________________________________________________________

Platný telefonní kontakt (dostupný během dne): ___________________

email: _______________________

Podpis zákonného zástupce: __________________________________________________

Tuto závaznou přihlášku s platbou 500,- Kč odevzdejte nejpozději do 20. 4. 2018 v kanceláři základní školy v Černilově.

Informace o aktuálním počtu přihlášených dětí najdete na konci každého měsíce na stránkách školy.

 

Školní tábor při ZŠ a MŠ v Černilově - 2. TURNUS

sportovně zaměřený

Termín konání: 16. – 20. 7. 2018 v době od 7 do 16 hodin  

Věk účastníků: 4 – 10 let (malé děti bez poledního spánku) – uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (zaměřeno na sportovní aktivity)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Cena:    500 Kč

Kontaktní osoby:

Mgr. Naďa Suntychová, tel. 603 380 290; Mgr. Marcela Najmanová, tel. 604 661 859

----------------------------------------------   zde odstřihněte--------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

Přihláška na příměstský tábor v době  16. – 20. 7. 2018                        2. TURNUS

Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________________________

Rodné číslo: ___________________________ zdravotní pojišťovna: __________________

Bydliště (včetně PSČ): ____________________________________________________________

Platný telefonní kontakt (dostupný během dne): ___________________

email: _______________________

Podpis zákonného zástupce: __________________________________________________

Tuto přihlášku s platbou 500 Kč odevzdejte nejpozději do 20. 4. 2018 v kanceláři základní školy v Černilově.

Informace o aktuálním počtu přihlášených dětí najdete na konci každého měsíce na stránkách školy.

Školní tábor při ZŠ a MŠ v Černilově - 3. TURNUS

sportovně zaměřený

Termín konání: 23. – 27. 7. 2018 v době od 7 do 16 hodin  

Věk účastníků: 4 – 10 let (malé děti bez poledního spánku) – uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (zaměřeno na sportovní aktivity)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Cena:    500 Kč

Kontaktní osoby:

Mgr. Ajka Petrovická, tel. 608 962 529, Mgr. Naďa Suntychová, tel. 603 380 290

--------------------------------------------------- zde odstřihněte -----------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

Přihláška na příměstský tábor v době  23. – 27. 7. 2018                        3. TURNUS

Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________________________

Rodné číslo: ___________________________ zdravotní pojišťovna: __________________

Bydliště (včetně PSČ): ____________________________________________________________

Platný telefonní kontakt (dostupný během dne): ___________________

email: _______________________

Podpis zákonného zástupce: __________________________________________________

Tuto přihlášku s platbou 500 Kč odevzdejte nejpozději do 20. 4. 2018 v kanceláři základní školy v Černilově.

Informace o aktuálním počtu přihlášených dětí najdete na konci každého měsíce na stránkách školy.

 

 

tábor 2017

Ve dnech od 9.7. do 13.7. se v naší škole uskutečnil příměstský tábor. Děti si zasportovaly, navštívily laserové hry, bloudily v labyrintu a šplhaly po překážkách v lanovém centru. Počasí nám přálo, a tak si tábor všichni užili.

IMG 0363IMG 0231IMG 0272

 Fotogalerie předchozích ročníků:

http://www.zscernilov.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=65

 

2017/18  

Adamíra Dominik, Farkaš Lukáš , Haft Daniel, Hovorka Vojtěch, Hroneš Dominik, Kamenický Šimon , Křížek Filip, Lorenc Tomáš, Morávek Roman, Paríšek Michal, Šmejsa Martin , Urban Matěj , Vejs David, Zahradník Marek , Zářecký Arthur Jan , Adamírová Denisa , Hlavsová Kristýna , Hoffmannová Alena , Jaklová Kateřina , Krsková Natalia , Michálková Barbora , Mokrá Lucie, Šulcová Nikola , Marcinková Eliška , Řeháková Klára

2016/17   Cerhák Tomáš, Černý Martin, Drešer Tomáš, Jelínek Václav, Maleček Jan, Marek Tadeáš, Neuman Milan, Obzina Matěj, Potůček Drahoš, Skala Josef, Šimek Adrian, Šimek Jindřich, Taclík Jan, Taclík Tomáš, Vinklárek Tobiáš, Zemánek Martin, Dunková Denisa, Dvořáková Radka, Konečná Karolína, Konečná Pavlína, Kosinová Klára, Kosinová Lenka, Kotlantová Anna, Navrátilová Kateřina, Petrásková Petra, Prokešová Veronika, Rejnková Natálie, Rozmanová Tereza, Skákalová Aneta, Sováková Magdalena
2015/16   Černín Petr, Černý David, Farkaš Karel, Fibír Šimon, Hájek Josef, Honsnejman Tomáš, Hovorka Jakub, Křivánek Aleš, Kvapil Jakub, Niedoba Jiří, Rychetský Lukáš, Starý Vladimír, Tomko Pavel, Žaba Jakub, Žaba Jan, Bečková Daniela, Hubínková Denisa, Jaklová Jana, Jelenová Anna, Kindlová Monika, Kotyzová Natálie, Ličmanová Tereza, Maršíková Tereza, Petřeková Monika, Šulcová Andrea, Žídková Natálie, Kracík Karel

2014/15

  Binar Matěj, Gajdoš Tomáš, Gernat Štěpán, Halmich David, Hlavsa Pavel, Hoffmann Jan, Hynek Martin, Kudrna Lukáš, Lehečka Lukáš, Ludvík Ondřej, Přichystal Matěj, Rejnek Miroslav, Serdel David, Šimek Ctibor, Šlor Vojtěch, Zelený Ondřej, Čudová Andrea, Hejcmanová Markéta, Hloušková Denisa, Hynková Michaela, Jelínková Aneta, Kořínková Veronika, Lovasová Michaela, Lukášková Pavla, Panáková Gabriela, Pecharová Silvie, Pelikusová Tereza, Svíčková Aneta, Špačková Nela, Volejníková Zuzana
2013/14  
Bednář Dominik, Binar Tomáš, Daněk Lukáš, Dědek Filip, Drešer Jan, Kutík Josef, Lamla Tomáš, Ličman Martin, Lukášek Petr, Pataki Pavel, Roubal Jakub, Stein Zdeněk, Vondrus Martin, Zachař Václav, Zítko David, Brožová Veronika, Černá Kristýna, Doudová Kateřina, Farkašová Dominika, Hojná Veronika, Hubínková Petra, Hynková Veronika, Klabanová Lucie, Kotyzová Daniela, Láníková Veronika, Mokrá Šárka, Navrátilová Barbora, Pavlišová Veronika, Riedlová Lucie
 
2012/13   Glouzar Vladimír, Hlaváč Vojtěch, Konvalina Daniel, Kollátor Vojtěch, Kundrt Ladislav, Líbal Adam, Marcinko Radim, Müller Lukáš, Pekárek Martin, Štefan Marek, Voltr Martin, Zilvar Josef, Bortlíková Kamila, Herzogová Karolína, Hlavsová Eva, Obstová Dominika, Pavlová Kateřina, Petráčková Markéta, Sittová Gabriela, Svobodová Karolína, Štosková Michaela, Vernerová Andrea, Tlapáková Silvie
2011/12   Csóka Kristián, Čimpera Sebastian, Dvořák Pavel, Gajdoš Daniel, Hroch Martin, Klaban Lukáš, Ličman David, Matzke Daniel, Pechar Karel, Plhal Vít, Roubal Aleš, Svoboda Martin, Zábrodský Stanislav, Bartůňková Martina, Blažíčková Marie, Doskočilová Magdalena, Dvořáková Yveta, Hálková Antonie, Hloušková Simona, Ptáčková Dominika, Volhejnová Michaela, Žabová Karolína
2010/11   Hájek Filip, Hofman Michal, Hojný Daniel, Honsnejman Lukáš, Kozel David, Mikolášek Libor, Obzina Tomáš, Pekárek Petr, Pražienka Lukáš, Antoníčková Kristýna, Bartůňková Nikola, Bečková Natálie, Černá Eva, Dvořáková Jiřina, Hembalová Tereza, Hofmanová Kateřina, Janoušková Barbora, Mašková Aneta, Slezáková Šárka, Stejskalová Helena, Šlorová Pavla, Štefanová Denisa, Zelenková Eliška

2009/10

  Čuda Robert, Daniš Martin, Hebelka František, Hušek Petr, Jarkovský Marek, Láník Jiří, Skákal Jan, Svíčka Roman, Svoboda Jindřich, Cibulková Kateřina, Faltová monika, Hrubá Lucie, Mozolová Lenka, Slezáková Tereza, Svobodová Romana, Štarhová Alžběta, Václavíková Veronika, Vondrusová Lucie 

Brom John, Hušek Matěj, Stránský Jakub, Štefan Dominik, Zahradník jakub, Bitmanová Anna, Doležalová Kristýna, Horáčková Aneta, Jirků Michaela, Líbalová Lucie, Malátová Aneta, Nováková Veronika, Rajnohová Vlasta, Zahradníková Pavla 

2008/09   Benák Petr, Csoka Patrik, Drahorád Oldřich, Kindl David, Lamla Lukáš, Malý Tomáš, Panenka Ondřej, Pešek Jan, Špaček Tomáš, Vlček Jan Blažková Barbora, Eliášová Romana, Kolenová Kristýna, Krupičková Tereza, Kulhánková Soňa, Marcinčáková Karin, Rajnohová Lucie, Šulcová Darina, Veselíková Lucie, Valentová Michala, Valentová Yveta 

Becker Hynek, Dugas Daniel, Fibiger David, Kotek Michal, Mikolášek Roman, Mikyska Jan, Navrátil Adam, Štarha Vojtěch, Zahradník Lukáš, Zelený Tomáš, Berousková Růžena, Bílková Klára, Čudová Veronika, Hembalová Nikola, Javůrková Kateřina, Kalinová Vendula, Kupková Kateřina, Mozolová Kateřina, Šůstková Bára, Urbanová Veronika, Zachařová Eliška, Uhrová Klára, Uhrová Nikola, Zemanová Nikola 

2007/08   Falta Václav, Hájek Jakub, Hrubý Pavel, Jakl Jan, Matoušek Tomáš, Pavel Jaromíř, Pavlík Pavel, Štěnička Martin, Hofmanová Monika, Kopecká Klíára, Kubečková Jana, Lovasová Veronika, Machová Jana, Smolíková Kateřina, Štosková Jana, Trasoňová Zuzana 

Černý Miroslav, Eliáš Michal, Hujek Karel, Hušek Jakub, Jirout Jakub, Matouš Jiří, Neidoba David, Pavlát Václav, Volter David, Zelenka Tomáš, Dědková Petra, Doskočilová karolína, Křížková Andrea, Kutíková Petra, Niedobová Veronika, Panáková Hedvika, Pekárková Adéla, Riedlová Monika, Štefanová Kristýna, Turovská Lucie 

Z nižších ročníků ukončili povinnou školní docházku: Karvai Eduard, Karvaiová Denisa, Kincl Jakub, Kincl Josef, Kumaj František
2006/07   DRAHORÁDOVÁ Lenka, DUGAS Filip, DUŠKOVÁ Radka, FABIÁN Tomáš, FERBAS Tomáš, HÁJEK Jan, HAVLASOVÁ Gabriela, HOFMAN Tomáš, KALINOVÁ Markéta, KERHARTOVÁ Adéla, KOHOUT Ondřej, KOKY Jakub, KONVALINA Lukáš, KOZLOVÁ Kristýna, KŘÍŽEK Patrik, LANGNEROVÁ Kristýna, LORENC Martin, MATUŠKOVÁ Denisa, MICHAL Tomáš, MIKYSKOVÁ Barbora, MORÁVEK Marek, MRVOVÁ Michaela, PAŘÍZKOVÁ Kateřina, PAVELKA Jan, POKRUPA Jakub, SERDELOVÁ Šárka, ŠKOLOUDOVÁ Kateřina, ŠMÍD Jiří, TOLLAROVÁ Michaela, VESELÁ Lenka
2005/06   ANTONÍČEK Milan, BENÁKOVÁ Monika, BROM Luděk, CIBULKOVÁ Kristýna, DANIŠOVÁ Veronika, DRAGOUNOVÁ Monika, DUŠEK Jiří, HANSL Vojtěch, HAVLOVÁ Adéla, HEBELKA Jiří, HLÍNA Kamil, HRUBÁ Kristýna, JURAJDA Filip, KINCLOVÁ Darina, KINCLOVÁ Miroslava, KOLLÁTOROVÁ Aneta, KOTYZOVÁ Adéla, KOVÁŘOVÁ Karolína, KRUPIČKA Tomáš, KUNDRTOVÁ Eliška, LAJDAROVÁ Markéta, MACHOVÁ Pavlína, MAKOVSKÁ Lucie, MALÝ Zbyněk, MARCINČÁK René, MAREŠ Pavel, MATUŠKA Michal, NIEDOBA Boleslav
2004/05   Formánek Jakub, György Jakub, Hynek Libor, Jedinák Ondřej, Kudrnáč Michal, Kupka Jiří, Lev Adam, Nisser Michal, Panenka Radim, Šimek Pavel, Baliharová Monika, Blažková Iva, Havlová Klára, Krejčová Markéta, Růžičková Aneta, Slánská Eva, Šmídová Barbora, Hájek Lukáš, Kahl Pavel, Klos Petr, Pešava Luděk, Štěnička Jiří, Štosek Roman, Trasoň Jakub, Adamírová Jana, Hájková Kamila, Kárníková Jana, Koubová Sabina, Krejcarová Lenka, Mrvová Kristýna, Nová Eva, Patočková Andrea, Serdelová Lucie, Štarhová Kateřina, Žatková Jana, Pokrupa Jan
2003/04   Hilse Luboš, Hrubý Jakub, Kousal Petr, Krejčí Miroslav, Malát Libor, Maršík Ondřej, Schwarzer Tomáš, Šípek Miroslav, Vachek Roman, Adamírová Lenka, Bursová Iveta, Grofčíková Veronika, Hebelková Kateřina, Hofmanová Markéta, Holubová Lucie, Hrubá Denisa, Hrubá Veronika, Jedináková Kateřina, Kerhartová Pavlína, Kopečná Štěpánka, Kremzová Vendula, Matoušková Radka, Matoušová Lucie, Panáková Markéta, Pešková Zuzana, Ptáčková Adéla, Sehnoutková Renata, Špundová Eva, Švansová Adéla, Vodehnalová Markéta, Vrbatová Šárka
2002/03   Motyčka Petr, Petrásek Petr, Veselík Ondřej, Hynek David, Eliášová Veronika, Frýbová Radka, Hušková Tereza, Jurajdová Monika, Kerhartová Lenka, Kopecká Veronika,Matoušová Andrea, Šrámková Radka, Václavíková Gabriela, Waldhauserová Andrea, Makovská Kateřina,Hlína Michal, Reich Josef, Riedl Michal, Samek Václav, Skala Michal, Špryňar Pavel, Tesař Pavel, Tošovský Martin, Beznosková Iva, Bortlíková Marie, Farkašová Iveta, Krejcarová Martina, Kremzová Eliška, Kutíková Kamila, Machová Eliška, Štanderová Jana, Volencová Gabriela
2001/02   Fibiger Pavel, György Petr, Hladík Radek, Hofman Ondřej, Hynek Martin, Chudí Radek, Krupička Tomáš, Kutík Václav, Novotný Lukáš, Nový Lukáš, Pořízek Michal, Reich Michal, Slánský Václav, Strnad Jiří, Strnad Vojtěch, Volenec Jan, Waldhauser Ondřej, Kořínková Lucie, Králová Nikola, Kupková Zdena, Kynosová Radana, Maléřová Tereza, Matoušová Jana, Morávková Marie, Rulfová Veronika, Špačková Kateřina, Štolfová Ivana, Treksová Ladislava, Skalová Veronika, Ročňová Renata, Kalhous Petr
2000/01   Beznosek Jiří, Bursa Jindřich, Frýba Jan, Hlaváč Karel, Holub Miroslav, Morávek Zdeněk, Novák Martin, Stoklásek Petr, Volf Tomáš, Baliharová Lucie, Běhalová Michaela, Farkašová Kristýna, Ferbasová Dana, Grofčíková Gabriela, Komínková Klára, Kotková Michaela, Kubečková Hana, Pekařová Petra, Šimková Kateřina, Tesařová Kateřina, Blažková Stanislava, Horčičková Lenka, Matulová Věra, Slaninová Andrea, Ročňová Petra
1999/00   Bortlík Milan, Kárník Martin, Puršl Radek, Šenk Vladimír, Špaček Michal, Glouzarová Lenka, Holá Kateřina, Hrubá Martina, Chudiová Kateřina, Klosová Martina, Lukášková Eva, Michalová Martina, Morávková Romana, Slezáková Anna, Špundová Monika, Štolfová Jana, Vilímková Alena, Wagnerová Pavlína, Suchý Radek, Konečný Jan, Nápravník Jan, Nápravník Josef, Plíva Martin, Plíva Václav, Voborník Jiří, Fabiánová Iva, Kašparová Pavlína, Kovářová Kateřina, Krásná Zuzana, Kremzová Vlasta, Kupková Petra, Lvová Tereza, Nývltová Michaela, Pešavová Zuzana, Samková Lenka, Sehnoutková Martina, Schwarzerová Aneta, Šiková Jana, Zočeková Kateřina
1998/99   Baše Radek, Černý Jan, Krejčí Petr, Kubánek Jan, Lukášek Petr, Morávek Martin, Patočka Jiří, Petráček Michal, Příhoda Ondřej, Souček Jan, Stolín Václav, Dušková Martina, Hollá Lucie, Horáková Helena, Hynková Lucie, Matoušová Radka, Pavelková Romana, Petráčková Lenka, Plívová Lucie, Šimůnková Markéta, Tesařová Simona, Vlášková Kristýna
1997/98   Akrman Jan, Ferbas Tomáš, Glouzar Radek, Hušek Ivan, Kotlant Pavel, Kovaříček Jiří, Ličman Martin, Prokeš Zdeněk, Sodomka Milan, Veselý Zdeněk, Běhalová Lucie, Černá Tereza, Ferbasová Blanka, Grofčíková Mariana, Horčičková Alena, Kadrmasová Pavlína, Marková Vlasta, Matějková Pavla, Matějková Petra, Potočková Lenka, Špundová Markéta, Vorlická Pavla

Církva David, Fibiger Richard, Hrubý Josef, Hynek Jan, Jirout Tomáš, Jukl Pavel, Kousal Jan, Morávek Zdeněk, Strnad Pavel, Šafranko Zdeněk, Šmíd Ladislav, Hilsová Monika, Kinclová Pavlína, Komínková Lucie, Medková Lenka, Vacková Iva
1996/97   Baše Martin, Binar Tomáš, Hodek Miroslav, Horák Jan, Morávek Petr, Rind Bronislav , Šolc David, Vachek Zdeněk, Volejník Martin, Zilvar Lukáš, Dušková Radka, Jezberová Jaroslava, Kurková Ivana, Matějková Kamila, Petráčková Lucie, Ročňová Nikol, Svobodová Martina, Vachková Renata, Vlčková Šárka, Zachařová Eva, Budinský Miroslav, Hájek Jiří, Havelka Lukáš, Hlavatý Radek, Krásný Petr, Potoček Jiří, Raich Jan, Šíp Zdeněk, Wagner Robert, Zákravský Ivan, Bastlová Kateřina, Bastlová Lenka, Doležalová Zuzana, Kašparová Veronika, Klemšová Štěpánka, Klosová Oldřiška, Marková Jana, Rybínová Blanka, Rychtaříková Lada, Volfová Michaela, Knittlová Olga, Žatková Monika, Bednář Martin, Pultr Vladimír, Šmídová Eva
1995/96   nejsou žádní absolventi - postoupili do 9. ročníku
1994/95   Hájek Jakub, Hladík Richard, Hodek Lukáš, Janeček Jan, Klos Pavel, Kotlant Pavel, Turek Tomáš, Žaba Luděk, Černá Žaneta, Havlová Jitka, Ježková Kateřina, Krumlovská Jana, Svobodobá Zuzana, Vejběrová Alena, Albert Jan, Doležal Jaroslav, Hladík Robert, Homoláč Radek, Jezbera Radek, Kopal Josef, Kotlant Petr, Novotný Lukáš, Špryňar Zdeněk, Špunda Radek, Černá Lucie, Doležalová Jana, Hlavatá Veronika, Husová Vladana, Koutníková Michaela, Kubařová Lenka, Kynosová Veronika, Lešková Božena, Maixnerová Jana, Mikysková Iva, Příhodová Veronika, Serdelová Pavla, Šrámková Markéta, Veselá Hana
1993/94   Bartoš Jan, Berger Martin, Bortlík Jan, Dušek Tomáš, Fiedler Jiří, Halva Ladislav, Hartych Zdeněk, Havel Petr, Jedinák Lukáš, Kovačevitý Ivo, Bartošová Pavla, Beková Veronika, Holancová Jana, Hrubá Anna, Jílková Petra, Kadeřávková Erika, Klemšová Lenka, Vyhnálková Kateřina, Blažková Hana Kvičera Pavel, Lukášek Roman, Raich Marian, Rohlena Tomáš, Sčebel Jiří, Slezák Pavel, Souček Jiří, Souček Martin, Svoboda Pavel, Šimůnek David, Turek Pavel, Vlášek Ondřej, Vrbenský Miroslav, Kynosová Jana, Kinclová Irena, Prokešová Lucie, Kořínková Lenka, Krupičková Pavla, Tichá Ivana, Záhorský Marek
1992/93   Erben Karel, Formánek Jiří, Havel Milan, Havel Tomáš, Hyka František, Jurčík Pavel, Kašpar Michal, Konečný Radek, Medek Milan, Švanze Adam, Blažková Petra, Briestenská Lenka, Budinská Milena, Dědečková Renáta, Hájková Edita, Halvová Lenka, Havelková Kateřina, Hejcmanová Iva, Holancová Jitka, Horáková Eva, Jandíková Markéta, Jedináková Denisa, Jelenová Martina, Kalendová Petra, Klosová Jitka, Kotlantová Denisa, Lechnýřová Romana, Doležal František, Krumlovský Miroslav, Kumprecht Pavel, Kurka Milan, Prokeš Pavel, Prokeš Tomáš, Sčebel Michal, Smitka Martin, Špunda Luděk, Štrajt Pavel, Šulc Michal, Tomko Vít, Veselovský Lubomír, Vyhlíd David, Žatko Petr, Akrmanová Veronika, Kovářová Lucie, Nápravníková Jana, Nývltová Jana, Rybínová Jitka, Svíčková Ivana, Svobodová Žaneta, Štanclová Lucie, Vachková Lenka, Valerová Kateřina, Všetečková Hana, Zákravská Šárka
1991/92   Baše Pavel, Dávid Tibor, Douda Petr, Drobný Milan, Dunko Miroslav, Fajčík Roman, Holeček Milan , Horák Vít, Hrubý Michal, Kašpar Leoš, Kmoníček Martin, Kumprecht Josef, Lukášek Tomáš, Prokeš Michal, Vlček Tomáš, Bartošová Lucie, Berousková Božena, Fiedlerová Blanka, Hartychová Iva, Hejcmanová Petra, Hladíková Daniela, Holečková Radka, Homoláčová Iva, Ježková Lucie, Lukášková Jitka, Marušková Olga, Medková Petra Bohata Petr, Hájek Antonín, Hardoš Martin, Kováč Jan, Petráček Zdeněk, Puršl David, Runštuk Břetislav, Řehák Tomáš, Řehák Vladimír, Svoboda Ondřej, Špaček Milan, Šulc Luboš, Tichý Aleš, Vacek Milan, Volejník Václav, Maixnerová Helena, Podzimková Božena, Ptáčková Veronika, Slezáková Lenka, Šrámková Jitka, Štanclová Kateřina, Štosková Blanka, Tučková Hana, Turková Pavlína, Vaňásková Petra, Zilvarová Lucie
1990/91   Cerhák Jiří, Divecký Martin, Haney Lubomír, Hofman Miroslav, Hojný Milan, Horáček Michal, Horák David, Chudý Josef, Kašpar Martin, Kořínek Milan, Volhejn Radek, Benešová Vladimíra, Církvová Petra, Formánková Iveta, Davidová Iveta, Dráhová Zita, Hajnová Lenka, Havlová Marcela, Holancová Iva, Holancová Marcela, Horáčková Kateřina, Koutníková Lucie, Landová Petra, Veselá Monika Prokeš Pavel, Puršl Václav, Rybín Jaroslav, Rybín Vladimír, Smitka Václav, Souček Michal, Svíčka Vladimír, Svoboda Roman, Treksa Václav, Vacek Roman, Vachek Jiří, Voltr Petr, Zilvar Tomáš, Lovasová Helena, Lukášková Petra, Podzimková Jindřiška, Rohlenová Martina, Skákalová Eva, Štrajtová Dana, Veselková Petra, Vrbenská Renáta
1989/90   Bek Vladimír, Bohata Tomáš, Čáp Robert, Černý Josef, Farkaš Jan, Funk Marcel, Chudý Jiří, Jelen Radek, Konečný Miroslav, Kotyza Jan, Kovačevitý Libor, Křemenák Pavel, Šik Ladislav, Bastlová Ilona, Blehová Radka, Církvová Martina, Čechová Lenka, Černá Renata, Doudová Žaneta, Dunková Renata, Fajčíková Hana, Francová Pavla, Hájková Iveta, Chudá Martina, Jandíková Darina, Juklová Lenka, Kmoníčková Jana, Kotlantová Libuše, Macková Olga, Blažek Aleš, Husa Aleš, Kašpar Aleš, Křížek Petr, Kupka Martin, Lechnýř Marcel, Lovas Josef, Marek Martin, Prokeš Jiří, Skala Miloslav, Šimůnek Jiří, Štandera Radek, Vacek Petr, Karaszová Gizella, Kotlantová Gabriela, Kulhánková Romana, Kynosová Martina, Lásková Šárka, Medková Radka, Petrová Karolina, Prokešová Hana, Prokešová Jana, Rychtaříková Lucie, Svobodová Pavla, Šafaříková Šárka, Šafranková Ivana, Tláskalová Jana, Treksová Jana, Veselková Jaroslava, Žáková Jaroslava
1988/89   Binar Jaroslav, Briestenský Jiří, Brož Zdeněk, Farkaš Josef, Holeček Miroslav, Jílek Martin, Jirásek Jarmil, Kadeřávek Zdeněk, Kořínek Roman, Křemenák Stanislav, Kvíčera Vladimír, Bártová Eva, Bártová Kateřina, Bláhová Gabriela, Dohodilová Jana, Herzánová Jana, Honsnejmanová Lenka, Horáková Diana, Chudá Ludmila, Kalendová Lada, Kobližková Pavla, Králíčková Lucie, Volhejn Patrik, Kořínek Tomáš, Laifr David, Ličman Petr, Lukášek Pavel, Medek Zdeněk, Šafranko Jiří, Štrajt Jan, Švestka Miroslav, Žabka Petr, Lásková Naďa, Lukášková Šárka, Marešová Lenka, Marešová Silvie, Michálková Bohdana, Michňová Galina, Pavlíková Jana, Rázková Martina, Řeháková Dagmar, Skákalová Lenka, Taclíková Kamila, Treksová Martina, Veselková Ilona, Vlčková Renata, Voborníková Alena, Volencová Jana, Žáková Lea
1987/88   Bastl Jiří, Bek Roman, Brom Josef, Čáp Jiří, Erben Luděk, Hejcman Jan, Jukl Petr, Kořínek Zdeněk, Prokop Pavel, Skákal Martin, Střemcha Jaromír, Vašata Josef, Veselý Karel, Francová Sylva, Hájková Petr, Horáková Dagmar, Klubíčková Šárka, Kotyzová Lenka, Petrová Veronika, Smitková Alena, Šiková Marie, Černý Josef, Dědeček Roman, Dohodil Vladimír, Dugas Michal, Hejcman Milan, Kováč Roman Kvíčera Tomáš, Laifr Tomáš, Matlák Pavol, Nejman Zdeněk, Slánský Martin, Smitka Jan, Šulc Jiří, Gajdošová Martina, Haneyová Pavlína, Hušková Darina, Hušková Jitka, Jirásková Zdena, Kovaříčková Radka, Pechtlová Šárka, Stejskalová Alena, Vondrášková Eva
1986/87   Čuda Petr, Forst Jan, Gajdoš Martin, Hofman Radek, Honsnejman Jiří, Kotlant Jan, Kořínek Pavel, Králíček Ivo, Křeček Jiří, Bednářová Venuše, Brožová Pavla, Fajčíková Jana, Hajnová Renáta, Hojná Ilona, Holečková Hana, Hurychová Iveta, Kašparová Petra, Kněžíková Jaroslava, Kotlantová Věra, Kovaříčková Kateřina Kulhánek Václav, Lovas Jiří, Michálek Václav, Orct Robert, Pánek Libor, Prokeš Ladislav, Rychetský Jaroslav, Šrámek Zdeněk, Vír Tomáš, Voborník Viliam, Vrbenský Jaroslav, Ondráčková Kateřina, Pavlíková Monika, Rýdlová Radka, Slezáková Martina, Struhárová Iveta, Šolcová Alice, Vágnerová Anna, Vachková Pavlína, Voltrová Věra
1985/86   Bartoš Jan, Čuda Robert, Gajdoš Anton, Hynek Radovan, Morávek Jaromír, Vojtěch Jaromír, Adamírová Jana, Albertová Monika, Černá Hana, Černá Naděžda, Čudová Lenka, Drobná Jana, Dugasová Daniela, Gajdošová Renata, Hanušová Michala, Hejcmanová Jana, Hejcmanová Olga, Hejcmanová Šárka, Hojná Marie, Horáková Iva, Knittlová Jana, Králová Martina, Kudrnáčová Zdeňka Chudý Václav, Lukášek Petr, Moravec Robert, Nejman Václav, Souček Josef, Svíčka Roman, Tomko Jan, Žabka Jindřich, Andrlová Jitka, Lorencová Jaroslava, Macková Monika, Marešová Iveta, Marková Alena, Orctová Pavlína, Skákalová Pavlína, Smitková Renata, Součková Ivana, Střemchová Jitka, Šimkovičová Markéta, Treksová Jaroslava, Zilvarová Helena, Žabová Blanka
1984/85   Baliharová Martina, Bárta David, Briestenská Soňa, Černý Vladimír, Čuda Roman, Dugas Luboš, Hojná Renata, Holá Ivana, Honsnejmanová Jitka, Hroch Josef, Hušek Petr, Hynek Jaroslav, Jirásková Pavlína, Karasová Edita, Kareš Pavel, Knittelová Simona, Koblížková Iva, Králová Lenka, Křížek Martin, Machačová Leona, Mareš Pavel, Vojtěch Jaromír, Marušková Eva, Matušková Věra, Nejman Josef, Ondráčková Monika, Panenka Zdeněk, Pavlíková Ivana,Pecharová Pavla, Petr Aleš, Prokešová Ivana, Rychetská Pavlína, Řeháková Alena, Šiková Romana, Šolc Ivo, Špatenka Jan, Štandera Michal, Štefanová Lenka, Štosek Jiří, Tajbrová Blanka, Tomko Petr, Vernar Václav, Veselý František, Vír Radek
1983/84   Bartošová Jana, Bleha Jaroslav, Cerháková Renata, Černá Olga, Dráhová Veronika, Forst Petr, Hamplová Miloslava, Hlaváčková Jana, Hojná Pavlína, Hojná Vendulka, Hurychová Dana, Jaklová Miloslava, Klubíčková Renata, Kotlant Jaromír, Kozová Monika, Kramářová Simona, Krámová Jana, Kupka Zdeněk, Lamačová Blanka, Lovas Jaroslav, Lukášková Lenka, Malý Zbyněk, Mikolášková Věra, Nejmanová Miroslava, Pavlíková Jana, Prokeš Jaromír, Prokeš Martin, Prouzová Radka, Slezák Jiří, Staňková Miroslava, Stejskalová Iva, Střemchová Drahuše, Šimkovičová Maria, Uhlířová Ivana
1982/83   Adamírová Libuše, Andrysová Alena, Bednář Květomír, Beková Iveta, Blažková Jana, Briestenská Šárka, Brom Luděk, Bublíková Erika, Čechová Olga, Černá Hana, Hájková Hana, Hanuš Martin, Hejcman Miloš, Hejcmanová Jarmila, Hejcmanová Věra, Herzán Jiří, Hušková Gabriela, Jarkovská Radka, Kašparová Martina, Kněžík Martin, Kočová Ivana, Kotlant Jiří, Veselková Zdeňka, Krám Vladimír, Kudrnáčová Jana, Lorencová Jana, Matušková Lenka, Medek Zbyněk, Packo Jiří, Pavlátová Božena, Pecharová Kateřina, Prokop Petr, Rajnoha Jan, Řezníčková Hana, Součková Eva, Staňková Stanislava, Šimek Josef, Štanderová Martina, Štefková, Hana, Uhlířová Jaroslava, Vašatová Zdeňka, Vernarová Marie, Veselý Miroslav, Vitvar Ladislav, Voltr Leoš, Zilvar Roman
1981/82   Andrys Pavel, Baliharová Zdeňka, Cejnarová Věra, Čuda Miroslav, Dočár Milan, Hájek Jaroslav, Hejcman Jaroslav, Hejcmanová Simona, Herzog Jan, Hofman Jiří, Hofman Milan, Hojná Jitka, Horák Jaromír, Hrubý Petr, Hušek Roman, Jedinák Josef, Jirásková Ivana, Knittlová Pavlína, Kopecká Alena, Kosinková Martina, Kotlantová Jitka, Křeček Václav, Kuprecht Václav, Machač Milan, Malý Jiří, Michňová Kateřina, Nechyba Libor, Neuman Michal, Panenka Vladimír, Pavlát Jaroslav, Rychetská Petra, Sedláček Jan, Struhár Josef, Špačková Eva, Štefan Jaroslav, Tajbrová Lenka, Uhlířová Zdeňka, Vágner Wiliam, Vejrochová Ivana, Vodehnal Jiří, Vondrášková Iva
1980/81   Adamíra Václav, Adamíra Zdeněk, Benešová Hana, Dočárová Anna, Dohodilová Zdeňka, Havlasová Ivana, Hejcman Jiří, Hlavsa Leoš, Hofmanová Hana, Hofmanová Jitka, Jandejsek Aleš, Kerhart Zdeněk, Kotlantová Jana, Kotlantová Marie, Kutíková Alena, Marešová Blažena, Mikolášek Jiří, Nechybová Iva, Prokšová Hana, Schüllerová Jana, Skákal Jan, Šmída Jan, Špaček Jiří, Štosek Roman, Tomková Anna, Ulíková Dana, Vaňková Monika, Veselík Vladimír, Volencová Helena, Voltr Václav, Vyhlídová Jana
1979/80   Broučková Dana, Černý Josef, Dušek Josef, Fabián Jiří, Hájek Josef, Jaklová Helena, Kotlantová Jitka, Kupková Jiřina, Kurková Lenka, Machačová Iveta, Mervart Jiří, Míčová Věra, Mikyska Petr, Rejchrtová Ilona, Schejbalová Jana, Schejbalová Renata, Slezák Miroslav, Šrámek Petr, Tomko Jiří, Treksa Josef, Valentová Dagmar
1978/79   Balucha Josef, Bečka Blahoslav, Hájek Ladislav, Hájek Ladislav, Hojný Václav, Křížek Jaroslav, Neuman Petr, Novák Martin, Slánský Václav, Špunda Petr, Volenec Jaroslav, Pribula Jaroslav, Cejnarová Alena, Horáková Alena, Hynková Jana, Pavlíková Ludmila, Rejchrtová Marcela, Schwarzerová Lenka, Šimková Helena, Šircová Zuzana, Torčíková Julie, Valentová Eva, Vejrochová Adriena
1977/78   Vladimír Baše, Herzog Zdeněk, Hlavsa Václav, Kudrnáč Milan, Matouš Jaroslav, Samek Václav, Sehnoutka Vladislav, Šnajdr Miroslav, Špaček Milan, Vavřinka Libor, Zídka Aleš, Andrýsová Jana, Černá Jitka, Dubická Marie, Fabiánová Miloslava, Ferbasová Miloslava, Kumprechtová Irena, Macurová Miroslava, Pašťálková Drahomíra, Veselá Jana, Voborníková Věra, Vyhlídová Alena
1976/77   Falta Václav, Havlas Jiří, Hofman Zdeněk, Hryzlík Václav, Kerhart František, Malý Petr, Marek Václav, Souček Vojtěch, Šípek Václav, Šmákal Vladimír, Turek Miroslav, Zídka Přemysl, Baluchová Eva, Hojná Iva, Hojná Jana, Pavlíková Naďa, Sedláčková Marta, Sokolová Jana, Špačková Lenka, Štanderová Jaroslava, Vosáhlová Jitka, Votrubová Hana
1975/76   Adamíra Jaromír, Adamíra Petr, Černý Jaroslav, Černý Miroslav, Divecký Josef, Hrubý Josef, Kopecký Václav, Kupka Jiří, Koza Miroslav, Kudrnáč Zdeněk, Sokol Jiří, Burdová Eva, Ferbasová Stanislava, Herzogová Jaroslava, Hodková Eva, Kissová Renata, Pavlíková Marie, Seidlová Eva
1974/75   Bortlík Jaroslav, Černý Jan, Klos Petr, Kotek Stanislav, Malý Josef, Novák Zdeněk, Rudyš Jiří, Sehnoutka Miroslav, Schvarzer Miloš, Šípek Stanislav, Šrámek Jiří, Bartoňová Marcela, Částková Marcela, Čermáková Jiřina, Dohodilová Blanka, Dostálová Alena, Faltová Miroslava, Hájková Miluše, Hrochová Iva, Jaklová Jana, Kašparová Eva, Kopecká Zdeňka, Kotlantová Jaroslava, Mudrochová Dagmar, Přibylová Jitka, Šmákalová Jaroslava, Špryňarová Ivana, Vodehnalová Jaroslava, Votrubová Zdeňka
1973/74   Čáp Zdeněk, Havel Jiří, Horák Petr, Horák Václav, Hynek Ivan, Hynek Vladimír, Kincl Stanislav, Medek Vladimír, Mikolanda Aleš, Pišta Miloslav, Morávek Miroslav, Bartošová Iva, Černá Věra, Černá Vladislava, Javůrková Marie, Klosová Vladěna, Kozová Jana, Kučírková Věra, Morávek Zdeněk, Novák Jan, Slánský Jiří, Stolín Václav, Šípek Milan, Tesař Miloslav, Veselík Jaroslav, Voborník Vladimír, Žďárek Milan, Hebelková Jarmila, Kakrdová Ivana, Nejmanová Stanislava, Pašťálková Naďa, Pavlíková Jana, Ryzáková Eva, Samková Stanislava, Treksová Irena, Vlčková Eva
1972/73   Dvořák Miloš, Dvořák Pavel, Havel Ladislav, Hladík Jiří, Hofman Ladislav, Hrubý Aleš, Kakrda Jiří, Kašpar Petr, Koutník Vladimír, Kudrnáč Jaroslalv, Medek Václav, Šimek Bohumil, Dušková Marie, Ferbasová Miroslava, Gočálová Margita, Holická Ivana, Hynková Eva, Nepokojová Marcela, Slezáková Věra, Novák jiří, Rulf Jiří, Slezák Vladimír, Svíčka Zdeněk, Šrámek Josef, Šrámek Petr, Štandera František, Vachek Zdeněk, Burdová Brigita, Faltová Zdeňka, Karlová Alena, Ryšanová Jaroslva, Šmákalová Jana, Špačková Hana, Špačková Milena, Štrajtová Eliška, Vyhlídová Milena, Vychytilová Jarmila
1971/72   Bortlík Dobroslav, Dušek Pavel, Dvořák Václav, Fabián Oldřich, Hebelka Jiří, Hodek Miroslav, Hrubý Bohuslav, Hryzlík Ladislav, Javůrek Stanislav, Jeřábek Josef, Kotek Jiří, Adamírová Jiřina, Černá Alena, Davidová Jitka, Divecká Olga, Fabiánová Květuše, Hejcmanová Božena, Hojný Jana, Honsnejmanová Jana, Hozová Zdeňka, Kaššová Zdeňka Kupka Zdeněk, Kynos Josef, Ryzák Jiří, Šrámek Václav, Turek Jan, Ulík Josef, Vacek Jaromír, Veselík Petr, Fidlerová Jana, Hladíková Jaroslava, Kopecká Olga, Kotlantová Věra, Kovářová Dana, Kučírková Věra, Kutíková Ivana, Marková Irena, Medková Blanka, Otčenášková Marie, Průšová Věra, Schejbalová Marie, Vodehnalová Zdeňka, Votrubová Alena
1970/71   Dunko Josef, Dušek Josef, Čapek Vratislav, Ferbas Jiří, Holeček Milan, Hynek Josef, Jukl Miloš, Kaduch Petr, Klos Miroslav, Novák Jiří, Preclík Ladislav, Prokeš Vladimír, Rohlena Jiří, Svoboda Ladislav, Šolc Josef, Šulc Lubomír, Babická Jindra, Bečková Margita, Černá Eliška, Černá Marie, Davidová Ivana, Ferbasová Věra, Hodková Magda, Izáková Jana, Kafková Miroslava, Kopecká Jaroslava, Křížková Ludmila, Mikolandová Naďa, Morávková Jitka, Mudrochová Vladimíra, Pištová Vladimíra, Pultrová Dana, Rychetská Vladana, Šrámková Ludmila, Sýkorová Dana, Ulíková Hana, Váchová Věra, Zítková Hana, Žďárková Blanka
1969/70   Andrýs Zdeněk, Baše Jaroslav, Blažek Ladislav, Dvořák Radomír, Havelka Miroslav, Holanec Petr, Hynek Václav, Kobližek Ladislav, Adamírová Marcela, Adamírová Stanislava, Divecká Věra, Dostálová Jitka, Doubková Vlasta, Ferbasová Marie, Havelková Bohunka, Havlová Jana, Hejcmanová Naďa, Holečková Jana, Hozová Jana, Hrochová Blanka, Kubařová Ludmila, Kutíková Jitka, Nepokojová Jana, Dostálek Petr, Kotyza Jaroslav, Lukášek Josef, Mareš Josef, Petráček Miroslav, Petráček Zdeněk, Pultr Vladislav, Špryňar Zdeněk, Vlček Jiří, Vychytil Karel, Jirková Ivana, Kučírková Ivana, Machačová Ilona, Mejsnarová Magda, Němcová Hana, Nováková Jaroslava, Prokšová Jana, Průšová Božena, Přibylová Blanka, Pultrová Květa, Rudyšová Ludmila, Vojtěchová Věra, Všetečková Marie
1968/69   Baše Josef, Bortlík Jan, Církva Josef, Dědeček Václav, Dušek Jaroslav, Dvořák Václav, Havelka Jiří, Kiss Evžen, Lovas Jan, Medek Milan, Adamírová Jana, Brožová Jitka, Hodková Jana, Holečková Venuše, Mádlová Jitka, Menclová Vladislava, Nepokojová Marie, Prášilová Danuše, Prokšová Alena, Stolínová Alena, Žaloudková Jarmila, Hladík Josef, Hrubý Rudolf, Kašpar Václav, Kovář Jaroslav, Podzimek Václav, Prokeš Václav, Rezek Jaromír, Řehák Josef, Svíčka Vladimír, Torčík Stanislav, Turek Lubomír, Dostálová Blanka, Karlová Jana, Kurková Marie, Prodanová Eva, Skákalová Jitka, Šolcová Věra, Špačková Jarmila, Špatenková Jana, Vyčichlová Iva
1967/68   Bartoň Miroslav, Beznosek Josef, Černilovský Jiří, Hejcman Miroslav, Hofman Miroslav, Hynek Karel, Kakrda Miloslav, Ježek Vladimír, Karter Zdeněk, Konečný Václav, Koutník Zdeněk, Franc Zdeněk, Šesták Miroslav, Bartoňová Věra, Hojná Marie, Hozová Jaroslava, Hozová Růžena, Hrubá Jana, Kaššová Blanka, Křížková Jaroslava, Kutíková Olga, Kubařová Jana, Kurková Stanislava, Mádlová Lenka, Votrubová Věra,Adámek Vladimír, Kupka Josef, Lukášek Josef, Nápravník Josef, Novák Josef, Petráček Josef, Vachek Václav, Věchet Pavel, Zilvar Josef, Kotková Věra, Menclová Blanka, Němcová Eva, Odvárková Hana, Runštuková Marie, Šolcová Jaroslava, Štrajtová Milada, Vacková Eva, Vančurová Vlasta Všetečková Irena, Vyčichlová Jarmila, Stupková Růžena
1966/67   Balický Jiří, Hušek Zdeněk, Jandík Jaromír, Kadeřávek Oldřich, Lukášek Lubomír, Nepokoj Josef, Šulc Jiří, Turek Pavel, Volejník Václav, Adamírová Drahomíra, Bártová Věra, Fabiánová Helena, Klosová Hana, Lukášková Milu še, Macháčková Radoslava, Marešová Marie, Nepokojová Věra, Runštuková Jitka, Veselá Marta, Vyhlídová Jindra, Žatková Božena, Církva Petr, Divecký Ivo, Kmoníček Lubomír, Morávek Zdeněk, Rohlena Zdeněk, Řehák Ladislav, Trojan Václav, Vejroch Jiří, Veselovský Lubomír, Adamů Jarmila, Fiedlerová Hana, Hladíková Věra, Holická Stanislava, Chmelíková Blanka, Jedináková Dana, Karterová Jaroslava, Lorencová Ludmila, Michálková Ludmila, Silvarová Milena, Tomanová Ludmila, Žaloudková Věra
1965/66   Bek Vladimír, Ferbas Václav, Jedlička Stanislav, Kadeřávek Zdeněk, Koutník Miroslav, Kupka Miroslav, Kynos Jan, Macek Václav, Marek Jiří, Pavlík Zdeněk, Prokeš Josef, Řehák Jaroslav, Vacek František, Veselovský Ladislav, Žaloudek Otmar, Adamírová Jindřiška, Adamírová Marie, Fabiánová Dáša, Gallová Danuše, Karterová Božena, Knejpová Jana, Konečná Bohuslava, Menclová Olina, Mejsnarová Ludmila, Pultrová Hana, Schejbalová Milada, Špinlerová Ludmila, Vejrochová Miroslava, Veselá Jaroslava, Velovská Hana, Zelená Bohdana
1964/65   Bartoš Josef, Brož Jaroslav, Havlas Lubomír, Horák Ivan, Hynek Jan, Chudý Josef, Kotlant Jan, Kurka Miroslav, Prokeš Jaroslav, Svíčka Jan, Věchet Petr, Zilvar Zdeněk, Gabajová Judita, Havlová Marie, Horáková Helena, Kaššová Miloslava, Menclová Ivana, Nováková Naďa, Nováková Petruše, Rezková Hana, Schejbalová Hana, Strnadová Jitka ,Černý Josef, Dunko Miroslav, Frynta Jaroslav, Kincl Otto, Kubař Václav, Kutík Pavel, Nejman Václav, Nepokoj František, Slezák Jiří, Vrbenský Jaroslav, Černilovská Jaroslava, Dvořáková Věra, Fryntová Milena, Hynková Marie, Jedináková Helena, Jurenková Zdeňka, Mádlová Jana, Matějíčková Jitka, Nepokojová Hana, Rejchrtová Libuše, Skákalová Olga, Součková Věra, Zelená Jaroslava
1963/64   Briestenský Zdeněk, Fiedler Jiří, Hroneš Jiří, Kadeřávek Miroslav, Kareš Miroslav, Klubrt Zdeněk, Konečný Jaroslav, Odvárka Jiří, Schejbal Jiří, Sýkora Miroslav, Adamírová Jiřina, Dostálová Miroslava, Eliášová Jana, Horáková Marcela, Javůrková Dana, Karlová Ludmila, Klemensová Eva, Marešová Zdeňka, Morávková Alena, Štrajtová Anna, Tomanová Olga, Vacková Marie, Veselá Alena, Volejníková Zdena, Hojný Josef, Hodek Jiří, Hvězda Jiří, Knejp Jaroslav, Kupka Jaroslav, Lukeš Ladislav, Pavlík Vladimír, Prokeš Ladislav, Runštuk Jaroslav, Řehák Václav, Šulc Miloš, Tláskal Josef, Gabrielová Dana, Javůrková Dana, Kotrášová Anna, Kurková Zdena, Lukášková Libuše, Nepokojová Marta, Rulfová Věra, Šimerová Alena, Tomášková Vlasta, Veselovská Ludmila, Voborníková Marie, Vyhlídová Marie, Čemezová Marie
1962/63   Čepela Josef, Černý Miroslav, Havel Josef, Horák Jaroslav, Horák Jaroslav, Kudyvejs Miroslav, Paleček Jiří, Pavlík Ladislav, Rulf Jaroslav, Skákal Ladislav, Treksa Václav, Vašata Vlastimil, Vrbenský Miroslav, Adamírová Miluška, Bahníková Anna, Dušková Miluška, Hrnčířová Alena, Karlová Alena, Kontlantová Jindřiška, Kupková Miloslava, Nepokojová Alena, Runštuková Anna, Schejbalová Hana, Trčková Marie, Vančurová Olga, Kurková Jana,Divecký Jaroslav, Hejcman Milan, Horák Václav, Kmoníček Václav, Podzimek Jiří, Relich Jiří, Šafařík Zdeněk, Tuček Kamil, Vojnar Josef, Zamastil Josef, Zelený Karel, Zilvar Josef, Blažková Věra, Černá Helena, Čustová Věra, Hladíková Hana, Hodková Jaroslava, Jáchymová Alena, Konečná Ludmila, Relichová Jana, Skokanová Irena, Šulcová Marie, Žaloudková Helena, Žatková Marie
1961/62   Černý Zdeněk, Hejcman Zdeněk, Chudý Václav, Kakrda Jaroslav, Macek Josef, Miřijovský Petr, Nejman Josef, Podzimek Karel, Prokeš Václav, Řehák Josef, Skákal Jaroslav, Všetečka Zdeněk, Balická Václava, Bartošová Jana, Brunová Jana, Jáchymová Ludmila, Jelínková Eva, Joštová Jitka, Karlová Růžena, Kmoníčková Alena, Lukášková Jiřina, Marešová Taťána, Rulfová Hana, Špatenková Lidmila, Tláskalová Marie, Volejníková Hana
1960/61   Hušek František, Kotlant Jaroslav, Křížek Josef, Michňo Zdeněk, Novák Zdeněk, Pavlík Josef, Žitek Miroslav, Bašková Hana, Horáková Růžena, Kakrdová Dana, Kopecká Věra, Týfová Jana, Vavřinková Zdeňka, Vrbenská Ludmila
1959/60   Čížek Václav, Dvořák Jan, Hrubý Ladislav, Kuklišín Miroslav, Rybín Vladimír, Štandera Jiří, Žabka Oldřich, Dejmková Jindra, Horáková Zdena, Jakubská Miluška, Kačmarová Věra, Kutíková Jitka, Pavlíková Jindra, Prokšová Věra, Schejbalová Alena, Slezáková Ludmila, Šimerová Helena, Špačková Věra, Tomanová Hana
1958/59   Adamec Vratislav, Briestenský Milan, Flégl Pavel, Hikl Otakar, Hofman Josef, Hýna Jan, Jošt Miroslav, Klubrt Pavel, Konečný Bohuslav, Lorenc Václav, Lukášek Vladimír, Lukášek Zdeněk, Rychetský Jaroslav, Treksa Josef, Bulisová Marta, Dvořáková Jitka, Horáková Miluše, Jandíková Marie, Kinclová Vlasta, Kissová Jaroslava, Klicperová Jana, Lukešová Marie, Macháčková Danuše, Michálková Jiřina, Pavlíková Miloslava, Prokešová Zdeňka, Relichová Alena, Sedláčková Jana, Sehnoutková Eliška, Slezáková Jaroslava, Šnajdrová Jaroslava
1957/58   Holeček Ladislav, Holeček Miroslav, Lukášek Jaroslav, Machač Václav, Nejman Václav, Toman Jaroslav, Týfa Miroslav, Vachek Ivan, Bašková Jana, Cirkvová Jaroslava, Fryntová Eliška, Hesounová Helena, Hojná Jana, Hojná Lydie, Hojná Věra, Chudá Ludmila, Jiroušová Iva, Karešová Miroslava, Karlová Jaroslava, Kvasničková Marie, Lorencová Eva, Medková Slávka, Michňová Jaroslava, Pavlíková Eva, Šmídová Helena, Šrámková Dana, Žabka Jindřich
1956/57   Beneš Vladimír, Bradáč Milan, Briestenský Jiří, Flégl Zdeněk, Hofman Jiří, Horák Jaroslav, Jirouš Zdeněk, Kotlant Bohumil, Krám Václav, Kudrnáč Jan, Leninský Miroslav, Langr Bohumil, Pancíř Václav, Panenka Jindřich, Pavlík Josef, Strnad Jiří, Škop Jaroslav, Škop Josef, Špaček Petr, Věrtelář Bohuslav, Židek Josef, Drahorádová Růžena, Dusová Marie, Faltová Vladěna, Holečková Helena, Janáčková Miluše, Karešová Jitka, Pavlíková Jaroslava, Rejchrtová Jaroslava, Šebrlová Věra, Týfová Františka, Žáková Věra
1955/56   Baše Josef, Funk Pavel, Havel Jiří, Hofman Jaroslav, Hrnčíř Josef, Klicpera Ivan, Klicpera Rudolf, Kříž Miroslav, Kudrnáč Jan, Pavlík Josef, Sedláček Jan, Schejbal Josef, Souček Josef, Svoboda Václav, Škop Josef, Špaček Petr, Uhlíř Jaroslav, Wagner Bohuslav, Čudová Jaroslava, Dostálová Jana, Drahorádová Jana, Dusová Marie, Lukášková Marie, Michálková Anna, Sedláčková Marta, Sehnoutková Miroslava, Slezáková Stanislava, Špačková Marie, Šrámková Jaroslava, Vavřinková Jaroslava, Voborníková Ludmila, Žáková Věra, Hochman Jaroslav, Kabrhel Jan
1954/55   Adamů Miloslav, Hejcman Bohuslav, Hojný Jaroslav, Honsnejman Jaroslav, Hrubý Jiří, Škop Jaroslav, Týfa Václav, Čudová Eliška, Dohnalová Helena, Herzánová Marie, Karešová Hana, Kropáčková Věra, Leninská Jaroslava, Malá Helena, Marková Miloslava, Pikolová Věra, Pozdílková Helena
1953/54   Brun Miloslav, Brun Miroslav, Etrych Václav, Fajčík František, Flégl František, Hofman Milan, Holeček Josef, Jelínek Tomáš, Kopecký Jiří, Kotlant Václav, Prokeš Jan, Prokeš Josef, Prokeš Stanislav, Sedláček Václav, Schejbal Václav, Slezák Václav, Strnad Stanislav, Šimek Oldřich, Toman František, Uhlíř Václav, Hájková Miloslava, Hojná Eliška, Hrubá Marie, Michálková Marie, Šebrlová Jana, Šimková Iva
1952/53   Církva Jindřich, Hojný Miroslav, Honsnejman Josef, Horák Vladimír, Chudý Josef, Kotlant Miroslav, Pánek Josef, Řeháček Ivan, Schwarzer František, Tesař Miloslav, Uherko Ladislav, Vít Vladislav, Černá Irena, Černá Miloslava, Kadeřávková Danuše, Kotlantová Jiřina, Lorencová Dobromila, Malá Ludmila, Pavlíková Marta, Součková Věra, Vojtěchová Marie,
1951/52   Brun Ladislav, Bulis Miloslav, Glazar František, Horák Miloslav, Kotlant Zdeněk, Šimek Josef, Šmákal Jan, Vavřinka Ladislav, Havlasová Drahoslava, Hrnčířová Ludmila, Junková Jarmila, Kotlantová Věra, Kropáčková Eva, Kutíková Marta, Němečková Jana, Rabasová Jarmila, Šmídová Hana, Šrámková Marie, Veselá Hana, Voltrová Věra
1950/51   Beneš Jaroslav, Dvořák Jiří, Havlas Jiří, Horák Miloslav, Kadeřávek Josef, Kopecký Bohuslav, Kučírek Josef, Macháček Miroslav, Medek Ladislav, Panenka Vladimír, Princ Rudolf, Prokeš Vladislav, Špaček Josef, Šrámek Jaroslav, Černá Marta, Hejcmanová Eliška, Kutíková Marie, Smolková Anna, Svobodová Marie, Svobodová Marta, Vachková Zdenka, Votrubová Jitka, Kotková Miloslava
1949/50   Dohnal Jaroslav, Drašnar Jaroslav, Halviger Vítězslav, Hofman Ladislav, Panenka Josef, Pikola Josef, Přibyl Václav, Sehnoutka Miroslav, Svatoň Karel, Týfa Václav, Ulík Vlastimil, Vít Josef, Falta Zbyněk, Bartoníčková Hana, Hrnčířová Jaroslava, Kadeřávková Jaroslava, Karešová Jaroslava, Marešová Hana, Menclová Jana, Mikolášková Věra, Němečková Blažena, Prokešová Jana, Součková Milada, Špačková Marie, Vachková Anna, Zajíčková Marta
1948/49   Hejcman Jaroslav, Kulhánek Jan, Macháček Vratislav, Nástraha Jaroslav, Pultar Jaroslav, Rabas Ladislav, Růžička Václav, Bartošová Alena, Černá Anna, Kopecká Marie, Sedláčková Jaroslava, Školníková Zdeňka, Veselá Hana, Židková Marie
1947/48   Černý Vladislav, Kadečka Václav, Medek Václav, Nývlt Vlasta, Souček Vojtěch, Šimek Bohuslav, Tesař Bohumil, Treksa Josef, Vaněk Jaroslav, Veselovský Jaroslav, Veselý Jiří, Brandová Danuše, Hejcmanová Marie, Kotlantová Marta, Lederová Ludmila, Skákalová Jiřina, Špačková Božena, Pozdílek Rudolf, Svoboda Miroslav, Hojná Marie, Smolková Marie, Černá Anna, Kopecká Marie
1946/47   Černý Vladislav, Dus Miloslav, Hájek Ladislav, Havel Karel, Hojný Jan,Hojný Václav, Horák Václav, Jakl Miloslav, Klos Vladimír, Nývlt Jaroslav, Plachý Václav, Souček Josef, Uherko Josef, Uhlíř Václav, Vachek Jaroslav, Vachek Václav, Bártová Ludmila, Dudková Zdenka, Hojná Růžena, Holečková Marie, Krylová Drahoslava, Kubištová Věra, Pikolová Marta, Procházková Marie, Růžičková Marie, Slámová Jarmila, Střelková Zdeňka, Štěchová Vlasta, Treksová Marie, Vojtová Růžena, Zilvarová Marie, Černá Věra, Dolanská Jaroslava, Janáčková Věra, Kubecová Anna, Marešová Alena, Kopecká Hana, Adamíra Jaromír, Hojný Josef, Hryzlík Ladislav, Semerák Jaroslav, Spěvák Miroslav, Drašnarová Marta
1945/46   Brun Jaroslav, Černý Jaroslav, Černý Václav, Dušek Josef, Fabián František, Fabián Josef, Pavlík Ladislav, Pikola František, Prokeš Ladislav, Sedláček Jiří, Šmákal Jaroslav, Špaček Václav, Valášek Vladimír, Cekulová Milada, Hojná Jana, Hojná Milena, Kotlantová Jindřiška, Marková Jindra, Morávková Růžena, Rychetská Zdeňka, Skákalová Marie, Šrámková Lenka, Valášková Miloslava, Dohnal Jaroslav, Hošek Josef, Křížek Jaroslav, Říha Josef, Smolka Ladislav, Šedý Miroslav, Fléglová Marie, Hynková Jaroslava, Kačmarová Milada, Malá Zdenka, Marková Irena, Slámová Věra, Součková Anežka, Šlitrová Miroslava, Špačková Anna, Voltrová Božena, Židková Vlastimila
1944/45   Brun Vladimír, Černý Miroslav, Fabián Jaroslav, Fabián Vladimír, Hájek Josef, Hojný Josef, Holeček Milan, Horák Jaroslav, Kadeřávek Ladislav, Kňourek Josef, Matějíček Vladimír, Přibyl Karel, Samek Bohuslav, Sedláček Jiří, Svatoň Josef, Sysel Petr, Voborník Vladimír, Bartoníčková Květa, Bartošová Vlasta, Ďuričová Irena, Gabrielová Eva, Hojná Naděžda, Hojná Olga, Horčičková Anna, Karešová Zdeňka, Koblížková Marta, Krylová Jarmila, Kutíková Jarmila, Prokešová Jiřina, Skalická Marta, Slámová Helena, Stránská Květa, Střelková Vlasta, Vachková Dobromila, Vachková Hana, Školníková Lydie, Veršičká Božena, Zilvarová Jaroslava, Drobný Josef, Havel Jan, Holeček Miroslav, Kotek Stanislav, Kučírek Josef, Kutík Jaroslav, Moravec Miroslav, Novotný Stanislav, Špaček Václav, Veselý Oldřich, Černilovská Helena, Hniková Olga, Kamenická Eva, Kubcová Milada, Marková Jaroslava, Medková Jaroslava, Součková Alena, Štanderová Jiřina, Voltrová Zdenka
1943/44   Adamíra Václav, Benda Stanislav, Černý Miroslav, Dvořák Radomír, Fabián Jaroslav, Fabián Josef, Horák Jaroslav, Hoza Zdeněk, Kadeřávek Ladislav, Kudrnáč Zdeněk, Kuhn Josef, Šrámek Václav, Vach Jaromír, Votruba Ladislav, Danczewská Vlastimila, Ďuričová Irena, Feiglová Jaroslava, Gabrielová Eva, Havlová Jaroslava, Hojná Drahomíra, Hrnčířová Věra, Jedličková Miloslava, Kotlantová Zdeňka, Krámová Zdenka, Krylová Jarmila, Lorencová Jarmila, Němečková Marie, Nepokojová Marie, Nováková Marie, Nývltová Miloslava, Pavlíková Anna, Pikolová Anna, Plachá Marie, Prokešová Věra, Rychetská Lidka, Špačková Jaroslava, Vaňková Vlasta, Voltrová Marie, Zilvarová Jaroslava, Černý Ladislav, Ježek Vladimír, Miroslav Klos, Novák Ladislav, Podstata Jaromír, Princ Miroslav, Havlová Marie, Hojná Drahomíra, Uherková Marie, Vodehnalová Květoslava
1942/43   Grošek Miroslav, Havelka Jiří, Havrda Jaroslav, Hejcman Miroslav, Horák Josef, Hryzlík Václav, Jukl František, Kotek Jan, Kuhn Josef, Nejman Stanislav, Pavlík Vladislav, Prokeš Otakar, Sláma Oldřich, Slezák Antonín, Ulík Josef, Valášek Stanislav, Čápová Růžena, Černá Jiřina, Černá Miloslava, Doubková Pavla, Hájková Marie, Havlasová Jaroslava, Hejcmanová Drahomíra, Hojná Marie, Horáková Zdeňka, Lorencová Marie, Raimanová Miloslava, Rejchrtová Blažena, Rydlová Anna, Slezáková Miloslava, Střelková Věra, Syslová Hana, Šimerová Pěva, Špryňarová Blanka, Vachová Marie, Veselá Vlasta
1941/42   Andrýs Jan, Bezubka Stanislav, Černý Vít, Fidler Václav, Hryzlík Ladislav, Jakl Jan, Janhuba Zdeněk, Koďousek Jiří, Kučera Jaroslav, Machač Josef, Mareš Jaroslav, Pultar Jaroslav, Veselý Václav, Benešová Irena, Boháčová Anna, Černá Jiřina, Fantová Božena, Glazarová Jarmila, Hájková Jaroslava, Hamplová Růžena, Hojná Marie, Horáková Milada, Hošková Věra, Jedličková Marie, Kutíková Věra, Michálková Jiřina, Nástrahová Ludmila, Pamánková Marie, Prokšová Jaroslava, Pultarová Ludmila, Pultrová Jaroslava, Ryšavá Miloslava, Skalická Věra, Šustová Věra, Vajstauerová Ludmila, Archleb Josef, Koníček Miloslav, Nekvasil Stanislav, Štandera Zbyněk, Valášek Jan,Voltr Zdeněk, Mencl František, Krucká Libuše, Malá Jaroslava, Mervartová Miloslava
1940/41   Grošek Josef, Hejcman Milan, Hodek Oldřich, Honsnejman Josef, Hynek Václav, Chládek Josef, Jurenko Jan, Mencl František, Morávek Josef, Svíčka Jan, Nekvasil Stanislav, Špryňar Zdeněk, Vachek Václav, Valášek Jan, Adamírová Ludmila, Čápová Jiřina, Fléglová Anna, Hojná Blažena, Jandíková Jamila, Kňourková Jarmila, Kruchá Libuše, Kutíková Marie, Marešová Zdeňka, Mervartová Miloslava, Prokšová Miluše, Rýdlová Jiřina, Semeráková Květoslava, Seredyczová Miroslava, Stolínová Jiřina, Vachová Marie, Sláma Karel, Pavel František, Svatoš Jiří, Hojný Josef, Hojný Václav, Marek Václav, Novák Bohumil, Škop Stanislav, Havlasová Marta, Havrdová Marie, Slámová Anna, Rudolfová Růžena, Bašek Josef, Dušek Ladislav, Hájek Ladislav, Horník Josef, Krejsar Ladislav, Nepokoj Jan, Suchý Ladislav, Bukačová Vlasta, Černá Anna, Černá Miluše, Čížková Marta, Dubnová Miluše, Holečková Vlasta, Kapounová Miluše, Kudrnáčová Květoslava, Myšková Věra, Pamánková Anna, Škopová Marie, Šulcová Anna, Šulcová Zdeňka
1939/40   Bezr František, Doubek Václav, Dušek Jaroslav, Dvořák Josef, Fanta Jaroslav, Fidler Karel, Hofman Jaroslav, Hojný Josef, Hynek Josef, Jór Ladislav, Kučírek Karel, Kutík Jiří, Levý Karel, Novák Ladislav, Novotný Vladimír, Slezák Josef, Slezák Václav, Sochor Václav, Stefaniak Jaroslav, Šrámek Josef, Veselovský Ladislav, Kubíček Josef, Hebelka František, Mogilnicki Miloslav, Šulc Ludvík, Veselovský Josef, Bartoňová Marie, Havlová Anna, Malá Marie, Boháčová Marie, Drobná Jaroslava, Fejglová Miroslava, Havelková Miloslava, Kadečková Anna, Kamenická Hana, Kopecká Marie, Kutíková Zdeňka, Lorencová Anežka, Nováková Anna, Říhová Marta, Střelková Božena, Tesařová Jarmila, Valenta Václav, Bartoš Jan, Falta Václav, Flégl Josef, Hodek Oldřich, Kotlant Josef, Michalík Jaroslav, Sedláček Jaroslav, Vachek Josef, Vykoukal Jaroslav, Adamírová Růžena, Čápová Marie, Francová Jaroslava, Hájková Ludmila, Havlová Marie, Hojná Marie, Holečková Anna, Malá Jaroslava, Nepokojová Marta, Pultrová Věra , Sedláčková Marta, Slezáková Anežka ,Tomanová Vlasta
1938/39   Adamíra Jaroslav, Adamíra Josef, Bezubka Josef, Cejnar Zdeněk, Černý František, Dušek Josef, Gabriel Miloš, Horák Václav, Jukl Miloslav, Karel Václav, Kotek Václav, Kovář Jaroslav, Novák František, Rychetský Jaroslav, Souček Ladislav, Strejček Josef, Šprynar Karel, Vach Jan, Voltr Jaromír, Voltr Jaroslav, Hájková Marie, Havlasová Zdenka, Hynková Jarmila, Jaklová Marie, Kadečková Jaroslava, Kadeřávková Ludmila, Kopecká Zdenka, Košťálová Jiřina, Marešová Vlasta, Medková Milada, Myšková Milada, Prokšová Blanka, Rychetská Berta, Skalická Věnceslava, Součková Marie, Strejčková Marie, Špačková Marie, Špačková Vlasta, Valášková Jaroslava, Zilvarová Helena, Kutík Jaroslav, Čermáková Anna, Černý Miroslav, Čížek Jaroslav, Novotný Josef, Uhlíř Josef, Zítko Jaroslav, Veselá Vlasta, Čáp Jaroslav, Havelka Václav, Hojný Josef, Nevyjel Josef, Novotný Vladimír, Přibyl Jaroslav, Vrbenský Oldřich, Karel Oldřich, Balcarová Marie, Černá Marie, Hochmanová Anna, Řezníčková Anna, Vachková Marie, Žítková Anna
1937/38   Adamíra Václav, Bezr Stanislav, Černilovský Jaroslav, Hájek Miloslav, Havlas Václav, Hojný Josef, Horák Ladislav, Horčička Josef, Jirouš Bohumil, Kosař Stanislav, Kubíček Bohumil, Kučírek Ladislav, Mareš Jaroslav, Novák Josef, Nepokoj František, Prokeš Drahoš, Rýdl Karel, Sochor František, Tošovský Václav, Vachek Jaromír, Vokal Zdeněk, Voltr Jaroslav, Bachmanová Marie, Černá Marta, Drobná Růžena, Havlová Adéla, Hejcmanová Marta, Hojná Jiřina, Hryzlíková Marie, Hušková Miloslava, Kalvodová Jaroslava, Kratochvílová Jaroslava, Kroulíková Marta, Krucká Blažena, Kučerová Libuše, Nováková Blažena, Pamánková Marie, Podstatová Marie, Prokšová Jaroslava, Skákalová Vlasta, Špryňarová Hana, Uhlířová Anežka, Vachková Anna, Adamíra Bohuslav, Hladík Jan, Chudoba Jaroslav, Jančárek Jan, Jirák Alois, Pospíšil Josef, Skákal Ladislav, Vaněk Ludvík, Kutík Jaroslav, Mareček Oldřich, Matějček František, Mládek Jan
1936/37   Bartoň Ladislav, Divecký Jaroslav, Dušek Josef, Hojný Václav, Kalvoda Jinřich, Koblížek Ladislav, Kabr Miroslav, Kotek Josef, Koutník Miroslav, Krátký Ladislav, Mikulka Svatopluk, Pavlík Bedřich, Prokeš Miloš, Slánský Josef, Šulc Oldřich, Tomšíček Jiří, Adamírová Anna, Andrejsová Dobroslava, Černá Věra, Černá Zdeňka, Francová Věra, Havlasová Marie, Hojná Věra, Holečková Vlasta, Kadeřávková Anna, Kovářová Libuše, Kutíková Vlasta, Novotná Božena, Rejchrtová Anna, Škopová Anna, Bartoš Jaroslav, Kareš Bedřich, Kareš Václav
1935/36   Beneš Bohumil, Čáp Václav, Černilovský Ludvík, Dvořák Václav, Franc Zdeněk, Holeček Milič, Jukl Vladimír, Kadeřávek Rudolf, Koštál Josef, Kotek Ladislav, Kudyvejs Miroslav, Kupka Jaroslav, Mareš Zdeněk, Matějíček Josef, Matička Jaroslav, Marek Oldřich, Medek Václav, Prokeš Drahoslav, Rejchrt Ladislav, Tuček Bohumil, Vodehnal Ladislav, Vrátný Josef, Weis Rudolf, Bašová Marie, Hojná Jindřiška, Hynková Milada, Kačerová Ludmila, Kobrová Miluše, Menclová Ludmila, Mervartová Věra, Ordmungová Ilsa, Prokšová Božena, Prokšová Zdenka, Říhová Růžena, Sehnoutková Milada, Sehnoutková Vlasta, Skalická Lenka, Šustová Jaroslava, Zelená Zdenka, Kareš Miroslav
1934/35   Adamíra Václav, Bárta Josef, Církva Josef, Ferbas Josef, Gabriel Vlastimil, Hodek Ladislav, Jedlička Václav, Kolín Václav, Kratochvíl Miroslav, Kutík Jan, Levec Otto, Lochman Slavoj, Marek Zdeněk, Nepokoj František, Prokeš Jaroslav, Pumr Jan, Rybín Oldřich, Rychetský Jaroslav, Špaček Josef, Toman Ladislav, Vachek Josef, Adamírová Marie, Boháčová Miloslava, Cejnarová Blažena, Dušková Miloslava, Fabiánová Anna, Havlová Miloslava, Holeč-ková Miroslava, Horáková Věra, Karešová Jiřina, Karlíčková Anna, Klemerová Alžběta, Konečná Anna, Kotková Marie, Kroulíková Růžena, Matějíčková Marie, Myšková Jaroslava, Rychetská Miloslava, Součková Ludmila, Spěváková Jaroslava, Šulcová Božena, Tučková Věra, Jeníčková Věra, Gall Rudolf, Fritsche Helmut
1933/34   Adamírová Anna, Adamírová Anežka, Bartoš Ladislav, Bečka Blahoslav, Bek Stanislav, Černá Věra, Černá Zdeňka, Černilovský Jaroslav, Dubišar Bohuslav, Havel Josef, Hojný Václav, HojnáVěra, Jankuba Miloslav, Janýra Jaroslav, Ježek Josef, Kadeřávková Božena, Kadeřávek Vlastimil, Koblížek Ladislav, Košťálová Lidmila, Kotek Josef, Kutíková Vlasta, Lukášek Ota, Malý Jaroslav, Novotná Božena, Pavlík Bedřich, Pavlíková Vlasta, Prokšová Hana, Rejchrtová Anna, Rudiš Jan, Skákal Jaroslav, Slezák Josef, Součková Marie, Souček Jan, Spěváková Božena, Střelka Jaroslav, Střelka Václav, Šimera Josef, Šimera Ladislav, Škopová Anna, Šulc Oldřich, Šulc Přemysl, Voltr Jaroslav, Zelený Jaroslav, Zilvar Gerhart, Kubecová Vlasta, Lebedová Lidmila, Ruschelová Waltraut, Kadeřávková Anna, Kadlec Bohumil
1932/33   Bárta Josef, Bek Stanislav, Bezvoda Jaroslav, Dvořák Karel, Janhuba Miloslav, Khol Jaroslav, Khol Karel, Sedláček Jan, Veselý Bedřich, Vrbenský Miroslav, Adamírová Marie, Adamírová Milada, Beková Marta, Dvořáková Marie, Joštová Josefa, Kubecová Milada, Kutíková Zdenka, Lojdová Božena, Prokšová Anežka, Rychlá Ludmila, Šťovíčková Ludmila, Šulcová Alena, Šulcová Libuše, Veselá Božena, Erbenová Ludmila
1931/32   Holečková Milada, Klemerová Alena, Kotková Marie, Pavlíková Antonie, Rychlá Milada, Střelková Marta, Uhlířová Marta, Horáková Marie, Mareš Stanislav, Souček Jaroslav, Sylvar Rozstislav, Beková Marta, Hochmanová Marie, Klosová Anna, Malý Jan, Adolfová Margareta