Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Plánované akce do konce školního roku.

15. 5. divadlo Smiřice - Jak pejsek Ferda potkal sluníčko, odjezd v 8.15 hodin,  příchod do MŠ nejpozději v 7.45 hodin

21. 5. od 9 hod. - focení třídy venku (z důvodu nepřízivého počasí přesunuto z 6. 5.) 

23. 5. výlet do Dvora Králové – ZOO (odjezd v 8.00 od MŠ, přiveďte děti nejdéle do 7,15, s sebou batoh, pití, pláštěnku)

30. 5. divadlo Sokolovna - Kouzelná píšťalka

31. 5. den dětí - dopoledne ve třídách, odpoledne na hřišti ZŠ

10. 6. výlet do Hradce Králové – Hvězdárna

17 - 21. 6. polodení procházka k rybníčku, piknik (datum upřesníme)

24. 6. Ahoj Školko od 16 hod. na zahradě MŠ

15.5. - divadlo Smiřice - ,, Jak pejsek Ferda potkal sluníčko" , odjezd v 8.00 hodin,  příchod do MŠ nejpozději v 7.45 hodin

21.5. -  focení (společné a na tablo)

22.5.- besídka - začátek v 15.30 hodin

23. 5. - výlet ZOO Dvůr Králové - odjezd v 8:00 hodin, příchod do MŠ nejpozději v 7:15 hodin,  návrat kolem 14:00 hodiny, s sebou batoh, pití, pláštěnku

30.5. - divadlo Sokolovna - ,,Kouzelná píšťalka"

31.5. - Den dětí - dopoledne na zahradě MŠ, odpoledne na hřišti ZŠ

Plánované akce květen - červen 2019

13. 5. Fotografování třídy + fotografie na tablo od 9h

15. 5. Divadlo Smiřice – „Jak pejsek Ferda potkal sluníčko“, odjezd v 8.15 hodin,  příchod do MŠ nejpozději v 7.45 hodin

16. 5. Besídka k svátku matek od 15, 30h

23. 5. Výlet do ZOO Dvůr Králové n./Lab. (odjezd v 8,00 návrat ve 14h)

30. 5. Divadlo v sokolovně „Kouzelná píšťalka“

31. 5. Den dětí - dopoledne na zahradě MŠ, odpoledne na hřišti ZŠ 

3. – 7. 6. Škola v přírodě

10. 6. Návštěva hvězdárny v HK, odjezd 7, 35

24. 6. Ahoj Školko od 16 h na zahradě MŠ 

Ve čtvrtek 23.5. 2019 pojedeme s dětmi na výlet do ZOOparku ve Stěžerách. 

Odjezd autobusu od MŠ je v 8.00 hod. Návrat do 11.30 hod. 

Prosíme přiveďte děti do MŠ nejdpozěji v 7:45 hod. Děti si s sebou vezmou batůžek s pitím a pláštěnkou. Svačinu jim dáme do batohů ve školce. 

Zveme všechny maminky, tatínky, sourozence i další příbuzné na besídky do tříd.
Termíny:

Kapičky - 13. 5. od 15.30 

Sluníčka - 12. 6. 

Hvězdičky - 9. 5. od 15.30 

Bublinky - 16. 5. od 15.30

Školáčci - 22.5. od 15:30

 

13. 5. Focení celé třídy 

15. 5. Divadlo Smiřice - "Jak pejsek Ferda potkal sluníčko" (odjezd v 8:00h., ranní příchod do MŠ nejpozději do 7:45h.)

23. 5. Výlet do Zooparku Stěžery

30. 5. Divadlo v Sokolovně - "Kouzelná píšťalka"

31. 5. Den dětí - dopoledne ve třídě Sluníček, odpoledne na hřišti ZŠ

12. 6. Besídka - "Rozloučení se Sluníčky" od 15:30h.

24. 6. Ahoj Školko od 16 hod. na zahradě MŠ

13.5.  - focení celé třídy

           - Odpoledne s maminkami

15. 5. divadlo Smiřice - Jak pejsek Ferda potkal sluníčko, odjezd v 8.00 hodin,  příchod do MŠ nejpozději v 7.45 hodin

23.5. Výlet do Zooparku Stěžěry

30. 5. divadlo Sokolovna - Kouzelná píšťalka

31. 5. den dětí - dopoledne ve třídách, odpoledne na hřišti ZŠ

24. 6. Ahoj Školko od 16 hod. na zahradě MŠ

Přijmeme od poloviny května pracovnici na dohled v době od 9.45 do 11.45. - 4x v týdnu. Pracovní náplň - dohled nad dětmi, zajištění bezpečnosti dětí v době pobytu venku (na zahradě, vycházkách), spolupráce s učitelkou. Pracovní poměr je na dohodu o provedení práce za 110 Kč hrubého (15% daň). 
Kontaktní mail: ms@zscernilov.cz, tel. 777 338 451

Povoz mateřské školy - letní prázdniny 1. 7. - 12. 7. (budou rozdány lístečky na příhlášení) 

MŠ bude uzavřena od 15. 7. Pokračování prázdninového provozu v MŠ Číbuz v termínu 19. 8. – 30. 8. 2019. Žádost o přijetí dítěte v době prázdninového provozu vám bude vydána ve třídě Hvězdiček. 

Termín odevzdání žádostí: 10. 5. 2019 (do třídy Hvězdiček) 

Stravovánív MŠ Číbuz: Strava je automaticky všem nahlášeným dětem přihlášena. Nepřítomnost strávníka je možné odhlásit zákonným zástupcem dítěte osobně zápisem do omluvného sešitu nebo telefonicky -495 421 421/hlasová schránka/ nejpozději do 7.00 hodinráno.První den v době nepřítomnosti strávníka je možnost odebrat stravu do jídlonosičů v době od 11.30 – 11.45 hodin/zákaz výdeje do skleněných nádob/.Druhý denneomluvené nepřítomnosti je dítě ze stravování odhlášeno.Odpolední svačiny se odhlašují nejpozději po příchodu do mateřské školy, v tomto případě dostanete náhradu za neodebranou odpolední svačinu /ovoce, zelenina, apod./. Pokud nenahlásíte včas, náhrada se neposkytuje, svačinu lze vyzvednout od 13.30 – 13.45 hodinv kuchyni školní jídelny.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné se platí převodem dle přiložené aktuální tabulky daného měsíce na číslo účtu školy: 1085847319/0800.

Termín vybírání úplaty a stravného převodem nebo v hotovosti bude předem oznámen na nástěnce pro rodiče v době od 19. 8. – 23. 8. 2019. 

Kontakt: Lenka Kerhartová, ředitelka školy, telefon MŠ: 495 421 421

Dne 23.5. 2019 pojedeme na výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem

Odjezd od MŠ v 7.30 hod. Návrat okolo 14 hod. Děti přivádějte do šaten do 7.15, aby si dochystaly jídlo s sebou (svačinu i obědový balíček).

S sebou batůžek s pitím, popř. pláštěnkou.