Přihlášení na kroužky


Kroužky začínají v týdnu od 17. září 2018. Přihlášení bude možné elektronicky od 5. 9. 2018 od 18:00 do 13. 9. 2018 do 18:00.

  • Kroužky mají omezenou kapacitu. O zařazení žáka do kroužku rozhoduje dřívější přihlášení. V případě překročení kapacity se pokusíme otevřít další termín požadovaného kroužku, a to s ohledem na organizační možnosti školy.
  • Platby za kroužky proveďte převodem na účet č. 2100961406/2010. Variabilní symbol je rodné číslo žáka. Do poznámky uveďte název kroužku a příjmení žáka. Kroužky zaplaťte do 31. 10. 2018, ale až po potvrzení ze strany školy, že je o kroužek zájem, a tudíž bude otevřen. POZOR! Šachový kroužek bude placen na účet DDM Jaroměř. Informace dostanete včas od vyučujícího. Kroužek francouzštiny bude hrazen přímo vyučujícímu za každou hodinu.
  • Upozorňujeme na opravu ceny kroužku volejbalu oproti tištěné verzi nabídky.

 

 

 

Pondělí

Vaření (od 1.2.2019)

Vyučující: J. Hlínová // Cena: 300/pololetí // Den: Pondělí (liché) // Čas: 14:30 – 15:30 // Místo: kuchyňka // Kapacita: 12
Pátek

Doučování angličtiny pro 6. ročník

Vyučující:  // Cena: 300 // Den: Pátek (začínáme 7.12.) // Čas: 7:15 - 7:45 // Místo: 7.B // Kapacita: 12
Pondělí

Všeobecná sportovní příprava 1 ( 1. - 4. roč. )

Vyučující: J. Havlas // Cena: 500/rok // Den: Pondělí // Čas: 14:20 – 15:20 // Místo: Těl. // Kapacita: 20
Čtvrtek

Všeobecná sportovní příprava 2 ( 5. - 9. roč. )

Vyučující: J. Havlas // Cena: 500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 15:10 – 16:10 // Místo: Těl. // Kapacita: 20
Čtvrtek

Lego roboti 1 ( 2. - 3. roč. )

Vyučující: D. Hoffmannová // Cena: 500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 13:00 – 13:45 // Místo: PC učeb. // Kapacita: 15
Čtvrtek

Lego roboti 2 (2. - 5. roč.)

Vyučující: D. Hoffmannová // Cena: 500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 13:45 – 14:30 // Místo: PC učeb. // Kapacita: 15
Úterý

Florbal ( 1. - 2. roč. chl. )

Vyučující: J. Havlas // Cena: 500/rok // Den: Úterý // Čas: 7:05 – 7:50 // Místo: Těl. // Kapacita: 20
Pondělí

Florbal ( 3. - 4. roč. chl. )

Vyučující: J. Havlas // Cena: 500/rok // Den: Pondělí // Čas: 7:05 – 7:50 // Místo: Těl. // Kapacita: 20
Středa

Florbal ( 5. - 6. roč. chl. )

Vyučující: J. Havlas // Cena: 500/rok // Den: Středa // Čas: 7:05 – 7:50 // Místo: Těl. // Kapacita: 20
Čtvrtek

Florbal ( 7. - 9. roč. chl. )

Vyučující: J. Havlas // Cena: 500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 7:05 – 7:50 // Místo: Těl. // Kapacita: 20
Pátek

Florbal ( 1. - 9. roč. dív. )

Vyučující: J. Havlas // Cena: 500/rok // Den: Pátek // Čas: 7:05 – 7:50 // Místo: Těl. // Kapacita: 20
Středa

Stolní tenis ( 3. - 4. roč. )

Vyučující: R. Hybšman // Cena: 500/rok // Den: Středa // Čas: 14:30 – 15:30 // Místo: Sok. // Kapacita: 12
Pondělí

Stolní tenis ( 5. - 9. roč. )

Vyučující: R. Hybšman // Cena: 500/rok // Den: Pondělí // Čas: 14:30 – 15:30 // Místo: Sok. // Kapacita: 12
Pondělí

Volejbal ( 3. – 8. roč. )

Vyučující: L. Petráčková // Cena: 1000/rok // Den: Po a St (2x týdně) // Čas: 15:30 – 17:00 // Místo: Těl. // Kapacita: 15
Pátek

Sportovní gymnastika ( 1. – 2. roč. )

Vyučující: Š. Zumrová // Cena: 800/rok // Den: Pátek // Čas: 13:30 – 14:30 // Místo: Těl. // Kapacita: 10
Čtvrtek

Šachový kroužek ( 1. – 4. roč. )

Vyučující: P. Staněk // Cena: 500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 14:30 – 15:30 // Místo: 4. A // Kapacita: 15
Čtvrtek

Šachový kroužek ( 5. – 9. roč. )

Vyučující: P. Staněk // Cena: 500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 15:30 – 16:30 // Místo: 4. A // Kapacita: 15
Středa

Příprava na přijímací zkoušky z Čj ( 9. roč. )

Vyučující: H. Šimková // Cena: 600/rok // Den: Středa (sudá) // Čas: 13:30 – 15:00 // Místo: 9. tř. // Kapacita: 30
Pondělí

Příprava na přijímací zkoušky z M ( 9. roč. )

Vyučující: A. Petrovická // Cena: 600/rok // Den: Pondělí // Čas: 12:40 – 13:25 // Místo: 9. tř. // Kapacita: 30
Čtvrtek

Francouzský jazyk ( 7. – 9. roč. )

Vyučující: M. Camara // Cena: bude upřes. // Den: Čtvrtek // Čas: 14:00 – 15:00 // Místo: 4. A // Kapacita: 12
Pondělí

Dramatický kroužek ( 6. - 9. roč. )

Vyučující: J. Hofmanová, H. Pešavová // Cena: 500/rok // Den: Pondělí (liché) // Čas: 14:00 – 15:30 // Místo: Hala ZŠ // Kapacita: --
Pondělí

Keramika ( 1. stupeň )

Vyučující: K. Blatníková // Cena: 1200/rok // Den: Pondělí // Čas: 14:00 -15:00 // Místo: Dílna // Kapacita: 10
Úterý

Keramika ( 1. stupeň ) 2

Vyučující: K. Blatníková // Cena: 1200/rok // Den: Úterý // Čas: 14:00 -15:00 // Místo: Dílna // Kapacita: 10
Čtvrtek

Keramika ( 2. stupeň )

Vyučující: K. Jarkovská // Cena: 1500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 15:10 – 16:40 // Místo: Dílna // Kapacita: 10
Pátek

Pletení z pedigu ( 4. - 9. roč. )

Vyučující: A. Petrovická // Cena: 1000/rok // Den: 1. pátek v měs. // Čas: 13:30 – 16:30 // Místo: Hala ZŠ // Kapacita: --
Pátek

Aranžování a dekorace květin ( 2. - 9. roč. )

Vyučující: M. Šimůnková // Cena: 1100/rok // Den: Pátek 1x za 14 dní // Čas: 14:00 – 15:00 // Místo: Kuchyňka // Kapacita: 30
Pondělí

Dovedné ruce ( 1. - 2. roč. )

Vyučující: M. Čechová // Cena: 1100/rok // Den: Pondělí // Čas: 14:40 – 15:40 // Místo: Kuchyňka // Kapacita: 12
Čtvrtek

Lego roboti 3 ( 5. - 9. roč. )

Vyučující: P. Dočekal // Cena: 700/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 14:30 – 15:30 // Místo: PC učeb. // Kapacita: 15
Pondělí

Psaní na PC ( 7. – 9. roč. )

Vyučující: D. Vaňková // Cena: 500/rok // Den: Pondělí // Čas: 7:00 – 7:45 // Místo: PC učeb. // Kapacita: --
Čtvrtek

Hrátky s angličtinou ( 4. –5. roč. )

Vyučující: L. Altmanová // Cena: 500/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 7:00 – 7:45 // Místo: 7. B // Kapacita: 15
Pondělí

Sborový zpěv ( 1. – 5. roč. )

Vyučující: D. Filipová // Cena: zdarma // Den: Pondělí // Čas: 13:00 – 14:00 // Místo: 4. A // Kapacita: 25
Středa

Sborový zpěv JITRO ( 1. – 2. roč. )

Vyučující: V. Kladivová // Cena: zdarma // Den: Středa // Čas: 13:20 – 14:15 // Místo: 2. B // Kapacita: 12
Středa

Deskové hry ( 1. stupeň )

Vyučující: L. Menclová // Cena: zdarma // Den: Středa // Čas: 14:30 – 16:00 // Místo: Klub // Kapacita: 8
Čtvrtek

Hrátky s literaturou ( 4. – 7. roč. )

Vyučující: R. Hybšman // Cena: 600/rok // Den: Čtvrtek (lichý) // Čas: 13:30 – 15:00 // Místo: 9. tř. // Kapacita: 15
Pondělí

Čtenářský klub ( 5. – 9. roč. )

Vyučující: H. Šimková // Cena: 600/rok // Den: Pondělí (sudé) // Čas: 14:00 – 15:30 // Místo: 8. tř. // Kapacita: 15
Pátek

Včelařský kroužek ( 5. – 9. roč. )

Vyučující: K. Blatníková, H. Šimková, P. Slezák // Cena: 1000/rok // Den: Pátek (sudý) // Čas: 13:30 – 15:00 // Místo: Dílna // Kapacita: 10
Úterý

Sebeobrana ( 1. – 4. r. )

Vyučující: J. Golas // Cena: 600/rok // Den: Úterý // Čas: 15:10 – 16:10 // Místo: Těl. // Kapacita: 15
Úterý

Šikulové – přednostně pro děti ŠD ( 1. – 2. roč. )

Vyučující: H. Pešavová // Cena: 600/rok // Den: Úterý // Čas: 14:30 – 15:30 // Místo: Kuchyňka // Kapacita: 12
Čtvrtek

Malý kuchař – přednostně pro děti ŠD ( 2. – 3. roč. )

Vyučující: J. Hlínová // Cena: 600/rok // Den: Čtvrtek // Čas: 14:30 – 15:30 // Místo: Kuchyňka // Kapacita: 12
Úterý

Sebeobrana ( 5. – 9. r. )

Vyučující: J. Golas // Cena: 600/rok // Den: Úterý // Čas: 16:10 – 17:10 // Místo: Těl. // Kapacita: 15

Powered by iCagenda