Nocování s Andersenem

Po roce jsme s dětmi čtvrtých tříd opět nocovali ve škole. Byla totiž Noc s Andersenem. Tentokrát s knihou Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Děti si osvěžily příběhy pejska a kočičky -  jak spolu hospodařili, četly, poslouchaly, řešily křížovky i sportovaly a vařily. Prostě, užily si celou Noc s Andersenem.

IMG 6565

V úterý 20. 3. se zástupci žákovského parlamentu naší školy zúčastnili již druhého setkání parlamentů ZŠ. Tentokrát se setkání konalo naZŠ v Kostelci nad Orlicí. Děti si zde opět vyzkoušely pod vedením lektora některé komunikační techniky, hry a dozvěděly se, jak by správný parlament školy měl fungovat. Další setkání by mělo proběhnout na podzim.

IMG 3838

Pěvecký sbor naší školy vystoupil na velikonočním jarmarku v Černilově s písničkami, básničkami a malým sólem na flétničku. Dětem se vystoupení moc povedlo  a doufám, že jsme přispěli k milé jarní atmosféře.

20180323 1713011

Školní jídelna Masarykovy jubilejní základní školy v Černilově nabízí místo pomocné kuchařky na 50 % úvazek.

Nástup možný od 1. 3. 2018.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny nebo v kanceláři školy.

Zápis 2018

Dne 20. 3. 2018 čekala na naše žáky první sportovní soutěž v roce 2018. Konal se turnaj v halové kopané pro žáky 8. a 9. tříd. Jeli jsme na ZŠ Štefánikova, kde na nás čekalo pět zápasů. Z těchto zápasů se nám podařilo získat čtyři body za jednu výhru a jednu remízu. Výsledek stačil na konečné 5. místo v turnaji. ZŠ Černilov reprezentovali: Michal a Vojta Hovorkovi, Dominik Hroneš, Matěj Urban a Matyáš Štandera. Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                   

Větru a dešti neporučíte, to je stará známá pravda.A přání je prý otcem myšlenky! My jsme si 15.3. ve čtvrtek všichni přáli, aby na nás při naší exkurzi na Pražský hrad sluníčko přece jen trochu vykouklo.Dopadlo to! Celý den byl jako malovaný a my jsme prozkoumali prostory Pražského hradu velmi důkladně.Zámecké schody, Matyášova brána, Vladislavský sál se všemi přilehlými prostory, Zlatá ulička, Daliborka.....Katedrála sv.Víta bodovala nejvíce.Tohle všechno jsme stihli! Děti měly připravené průvodcovské referáty a získané poznatky zapisovaly do pracovních listů.Celý den nám hrozně rychle uběhl.                                                       Jana Hofmanová

IMG 8879

V pátek 16. 3. se žáci naší školy zúčastnili mezinárodně koordinované matematické soutěže pořádané Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžilo se v kategoriích: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ).

Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. V kategorii Cvrček mohli získat maximálně 90 bodů, v ostatních kategoriích 120 bodů.

A zde jsou nejúspěšnější řešitelé naší školy:

Klokan 2018

 

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

 

 

 

                                                                                                                                       

Větru a dešti neporučíte, to je stará známá pravda.A přání je prý otcem myšlenky! My jsme si 15.3. ve čtvrtek všichni přáli, aby na nás při naší exkurzi na Pražský hrad sluníčko přece jen trochu vykouklo.Dopadlo to! Celý den byl jako malovaný a my jsme prozkoumali prostory Pražského hradu velmi důkladně.Zámecké schody, Matyášova brána, Vladislavský sál se všemi přilehlými prostory, Zlatá ulička, Daliborka.....Katedrála sv.Víta bodovala nejvíce.Tohle všechno jsme stihli! Děti měly připravené průvodcovské referáty a získané poznatky zapisovaly do pracovních listů.Celý den nám hrozně rychle uběhl.                                                       Jana Hofmanová

 Den otevřených dveří                                                                                                                                      

I když je v sobotu v naší škole obvykle zavřeno,17.března to bylo úplně jinak! Naopak!!! Dveře v celé škole byly otevřené všem návštěvníkům! Zahájení se ujaly děti školního sboru se svými písničkami.Ve třídách byly tvůrčí a výtvarné dílničky,aranžování květin a pletení z pedigu,někde si mohli nejen děti,ale i dospěláci vyzkoušet  práci na interaktivní tabuli.V tělocvičně se cvičilo, v počítačové učebně vládli legoroboti, pilně se pracovalo také v dílnách a u keramické pece. Příjemné bylo i posezení v naší malé kavárničce a čilý ruch vládl i ve školní kuchyni, kde na všechny čekal výborný oběd! Celé sobotní dopoledne zde vládla milá a přátelská atmosféra.                                                                                   J.Hofmanová,L.Javůrková

IMG 3774

IMG 3776

Veškeré fotografie naleznete na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/186-den-otevrenych-dveri