V říjnových dnech se žáci naší školy zapojili do Logické olympiády pořádané Mensou České republiky. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

kategorii A1 (1. ročník ZŠ) se zapojilo 1840 řešitelů, z toho v našem kraji 67. 

Nejlepší řešitelé naší školy:

1. - 2.  Jaroslav Hanslík (1. A, v kraji 10. - 15. místo)

1. - 2. Olga Hudcová (1. B)

3. Jan Prokeš  (1. B)

4. Vendula Vachová (1. B)

5. Michal Gucký (1. B)

kategorii A2 (2. ročník ZŠ) se zapojilo 2614 řešitelů, z toho v našem kraji 143. 

Nejlepší řešitel naší školy:

1. Václav Nezbeda (2. A, v kraji 2. - 5. místo

V kategorii A (3. – 5. ročník ZŠ) se zapojilo 11 616 řešitelů, z toho v našem kraji 629.

Nejlepší řešitelé naší školy:

1.-2. Ondřej Grošek (5. A, v kraji 150.- 161. místo)

1.-2. Eliška Cholastová (3. A)

3. Šárka Cholastová (3. A)

4. Alfréd Černý (5. A)

5. Michaela Táborská (5. A)

kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se zapojilo 17 156 řešitelů, v našem kraji 938.

Nejlepší řešitelé naší školy:

1. Jan Doubrava (7. B, v kraji 82. – 86. místo)

2. Šárka Prokešová  (8.)

3. Vilma Čechurová  (8.)

4.-5. Nikola Jirků (7. A)

4.-5. Adam Svoboda  (6.)

Gratulujeme!

Dne 18. října navštívili žáci čtvrtých tříd místní výstavu ve spolkovém domě ke sto letům založení Československé republiky. Výstavou nás provázel místní kronikář pan  Jaroslav Kudrnáč a Jana Žárská. Dal nám nahlédnout i do kronik Černilova. Paní Žárská připravila promítání dobových fotografií a přinesla pár starých  oblečení . Z historie sklidil největší aplaus u dětí  informace o zřízení internetu v Černilově. Víte kdy to bylo?

P1140709

Ve čtvrtek 18. 10. využili prvňáčci jednoho z posledních teplých dnů a změřili si své síly v běžeckém závodu okolo fotbalového hřiště. Všichni šli do boje s velkým odhodláním a nikdo závod nevzdal. Všem běžcům patřila za statečnost malá odměna a vítězové byli odměněni diplomem a samozřejmě potleskem svých soupeřů.

Vítězové :

Děvčata: 1. - 2.  místo   Kořínková Eliška, Cerháková Anička

                      3. místo  Hušková Adélka

                      4. místo  Albertová Agátka

                      5. místo  Smolíková Deniska

 

Chlapci: 1. - 2. místo   Zikmund Vojta, Šulc Sebastian

                     3. místo  Prejs Tomáš

                     4. Špitálský Lukáš

                      5. místo Popelák Lukáš

20181019 110439

20181019 110509

V pondělí 15. 10. se naši žáci z 9. třídy zúčastnili soutěže Matematický orienťák pro dvoučlenné týmy 2. stupně a odpovídajících tříd nižších gymnázií. Soutěž probíhala na Tylově nábřeží u Gymnázia J. K. Tyla a v parku Jiráskových sadů. V konkurenci 30 týmů se naši žáci neztratili a vybojovali 7. místo (Petra Javůrková, Bronislav Kotyza) a 9. místo (Jan Řezníček, Martin Vejman).

Děkujeme za reprezentaci školy.

Tento týden, v rámci vlastivědné exkurze, šly čtvrté třídy na obecní úřad, popovídat si s panem starostou. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací o tom, co musí starosta a jeho tým všechno dělat, aby obec Černilov dobře fungovala. A kdo ví, možná je zrovna mezi čtvrťáky budoucí starosta...

 

Děti ze 2. A, B a 3. A se vydaly po stopách historie Karlova mostu, projely se Pražskými Benátkami na historických lodičkách, prošly Muzeum Karlova mostu a podívaly se na krásně opravený Staroměstský orloj. Exkurze do staré Prahy se všem moc líbila.

20181008 124208

20181008 130437

 Žáci 8.ročníku za krásného slunečného počasí odjeli za poznáním baroka do nedalekého Kuksu.Krásné sochy M.B.Brauna,hospital,druhá nejstarší lékárna v Evropě,bílý ďábel v kapli,vonící bylinková zahrada a poutavý výklad paní průvodkyně!

  Další zastávkou byla pevnost v Josefově s výukovým programem " Obyvatelem pevnosti".Z dětí se stali generálové, dělostřelecký, minéři, řemeslníci a hostinští.Během prohlídky žáci plnili úkoly, za které dostaly i odměnu - zlaté dukáty!!! V podzemních chodbách se nikdo neztratil ani v úplné tmě a v pořádku jsme se vrátili zpět do současnosti.

IMG 5182

Kreslíme s Oblastní charitou v Hradci Králové

Tak jako každý rok, také letos se naše děti zúčastnily soutěže pořádané Oblastní charitou Hradec Králové. V září proběhlo slavnostní vyhlášení oceněných dětí a poděkování všem, kteří se soutěže zúčastnili. Naše  škola  přispěla mnoha výkresy a máme i několik oceněných dětí.

20180926 094643

Den architektury a cestovního ruchu - vědomostní soutěž

     Kategorie A ( 4. - 6. ročník )

1.místo - Ondra Grošek

místo - Jakub Taclík

     Kategorie B ( 7. - 9. ročník )

1.místo - Štěpán Přichystal

2.místo - Míša Zemánková

3.místo - Bára Ježková a Simona Lorencová

IMG 5180

Barvy prirody 18