zapis2017

DOD17

V úterý 21. 3. se na hale naší školy sešli všichni příznivci "hazardu". V 15 hodin se ve třídách rozjely turnaje v deskových hrách a kartách. Všichni účastníci se snažili použít veškeré své dovednosti, aby porazili soupeře. A i když zvítězit může jen jeden, věříme, že odpoledne si užili skutečně všichni a alespoň na chvíli zapomněli na počítače a chytré telefony. Hráčům děkujeme za fair play a vítězům blahopřejeme!

Vítězové jednotlivých her:

PRŠÍ    1. Jakub Taclík

            2.  Vojta Kašlík

            3. Honza Svíčka

DOOBLE   1. Viktorka Tichá

                  2. Náťa Kvašinská

                  3. Simonka Medková

PIŠKVORKY   1. Vilma Čechurová

                        2. Dan Hroneš

                        3. Amálka Pecharová

ŽOLÍKY    1. Vašek Sovák

                 2. Samík Petr

                 3. Kristián Kracík

ČLOVĚČE, NEZLOB SE   1. Adam Petrikovič

                                           2. Nikola Turečková

                                           3. Tadeáš Potůček

PEXESO   1. Natálka Šimková

                   2. Vendula Volejníková

                   3. Nela Obstová

DÁMA    1. Prokop Pešek

               2. Tomáš Lelek

               3. Jakub Kvašinský

ŠACHY    1. Adam Svoboda

                 2. Vojta Vach

                 3. Nela Lipavská

IMG 2240

 

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER

Žákovský parlament ZŠ Černilov pořádá turnaje v deskových hrách.

21. března 2017 od 15:00 hodin

(na hale školy)

č

O soutěži:

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT. (Zdroj: http://matematickyklokan.net/info.php)

A zde jsou výsledky školního kola (ve všech kategoriích bylo možné dosáhnout 120 bodů):

Kategorie CVRČEK

1. Ondřej Skákal 3. B (80 b.)

2. Vojtěch Bednář 3. B (69 b.)

3. Adam Scheuer 3. B (65 b.)

 Kategorie BENJAMÍN

1. Jan Řezníček 7. (108 b.) 

2. Jakub Kracík 7. (96 b.)

3. Vojtěch Vach 6. B (89 b.) 

Kategorie KLOKÁNEK

1. Ema Horáková 5. B (110 b.)

2. Hana Jelínková 5. A (102 b.)

3. Nela Lipavská 5. B (98 b.)

Kategorie KADET

1. Radka Dvořáková 9. (78 b.)

2. Alena Hoffmannová 8. (75 b.)

3. Marek Zahradník 8. (73 b.)

 Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

klokan

 

Žáci 7. ročníku dokončili svou dvouměsíční práci na téma SAVEC. V hodinách výtvarné výchovy každý pracoval na svém vybraném zástupci ze skupiny savců různými výtvarnými technikami. Zastoupena je malba, kresba, grafika a ilustrace. Každá práce je doplněna básní nebo pohádkou. Práce budou do 24. 3. 2017 vystaveny na hale školy. Kateřina Blatníková

IMG 5986

Ve dnech 6. - 8.3.2017 žáci prvního stupně besedovali s paní Markétou Vítkovou. Paní Vítková spolupracuje se sdružením Světluška. Píše knihy pro děti. Tématem je život nevidomých.

Děti si zkusily poslepu odhadnout člověka podle hlasu, nakreslit obrázek, modelovat "šneka". Seznámily se s pomůckami, které usnadňují těmto lidem život.

Tato zkušenost snad pomůže k lepšímu pochopení života nevidomých.

P3070200

Vážení výtvarníci,

dovolujeme si  Vám oznámit vyhlášení

9. ročníku výtvarné soutěže

„Černilovská paleta“

na téma:

"DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK

VČERA, DNES A ZÍTRA“

Kategorie :

A- předškolní děti

B- první stupeň

C-druhý stupeň

D- dospěláci

E- smíšené skupiny  (nerozhoduje počet, věk ani pohlaví)

Technika: malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, fotografie, materiál a velikost  dle fantazie

Soutěžní práce odevzdávejte do 21. 4. 2017 v kanceláři školy nebo paní učitelce Janě Hofmanové a Kateřině Blatníkové.

Každá práce musí být označena cedulkou, na které bude čitelně uvedeno – jméno, příjmení a kategorie.

Vyhlášení vítězů a předávání hodnotných cen se uskuteční dne 27. 4. 2017 v 16:00 hodin v hale ZŠ Černilov.

Výtvarná díla  budou vrácena po ukončení výstavy.

Na soutěžní práce se těšíme.

Muzeum a 3. A

Děti ze třetí třídy naší školy vyjely na exkurzi do  Hradce Králové, aby se seznámily s prací v muzeu, s jednotlivými profesemi, zkusily si práci kustoda a zařadily několik předmětů do sbírek. Chtěli jsme zjistit, co je to muzeum a to se nám povedlo.

IMG 6099

Dne 23.2. 2017 se konalo na Prvním soukromém gymnáziu v Hradci Králové okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Filip Křížek z 8. třídy se umístil na vynikající druhé příčce. Gratulujeme!

Mgr. Olga Stejskalová

KrizekAj