Vítejte na stránkách Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kontakty

Telefon do jídelny: 495 431 478

Výdej obědů:

do jídlonosičů: 11:00 - 11:25
žákům a učitelům: 11:40 - 13:45

  • Podrobné informace k provozu školní jídelny a výdejny jsou uvedeny v dokumentech Vnitřní řád ŠJ a Infromace pro rodiče dětí MŠ Černilov.
  • V době prázdnin jsou trvale odhlášeny obědy pro všechny strávníky.
  • Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá p. Jiří Briestenský - vedoucí ŠJ.

Aktuálně

Informace pro strávníky

Ve školní jídelně je zaveden automatický jídelní systém.                                                             

Každý strávník má vlastní konto, prostřednictvím kterého lze stravu odhlašovat, přihlašovat a kontrolovat stav účtu.

Čipy:

Všichni strávníci musí mít čipy, které jim jsou pronajaty za poplatek 132 Kč.
Záloha na čip bude strávníkovi vyplacena zpět po vrácení nepoškozeného čipu. Pokud strávník čip ztratí nebo poškodí, záloha se nevrací. 
Stejný čip používají žáci i při otevírání hlavních dveří do školy.

Placení obědů:

Převod z účtu (VS přidělen vedoucí ŠJ)

- ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři ŠJ

V případě nedostatečné výše stavu konta strávníka nelze oběd vydat.

Číslo účtu školní jídelny: 192 533 046/0300

Stravné se platí vždy zálohově na následující měsíc. V případě nízkého stavu konta nebude strava vydána.

Objednávání obědů a kontrola stavu účtu:

- po přihlášení na adrese: www.strava.cz (jídelna číslo 6735)

Přihlašovací jméno: prijmeni.jmeno (bez diakritiky)

Heslo: obědy1 (po přihlášení je možno heslo změnit)

Odhlašování obědů:

- po přihlášení na adrese: www.strava.cz (jídelna číslo 6735)
- osobně, telefonicky 495431478 v kanceláři ŠJ do 7 hodin ráno první den neplánované nepřítomnosti

To však neplatí při omezeném provozu v době prázdnin a dnech ředitelského volna. V těchto dnech lze změny provádět pouze 2 dny předem.
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. má strávník nárok na dotované jídlo pouze v první den nemoci.
Za neodhlášené obědy se musí doúčtovat režie a to ve výši 43 Kč.

Výdej jídel

Strávník se prokáže svým čipem čtecímu zařízení u výdejního okénka. Při identifikaci vidí vydávající kuchařka druh objednaného jídla a velikost porce. Při zapomenutí čipu se strávník přihlásí v kanceláři ŠJ.


Jiří Briestenský, vedoucí ŠJ

publikováno: 7. 5. 2023 10:30, Dana Hoffmannová