Vítejte na stránkách Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 293 výsledků

Absolventi školy

2021/22

ADAMÍRA Vojtěch,  ČECHUROVÁ Ema,  DOUBRAVOVÁ Nikola,  HÁJEK Jiří,  HERZÁNOVÁ Karolína, HOFMANOVÁ Martina, HORÁČEK Bohuslav, HŮLKOVÁ Natálie, JEŽEK Patrik, KONEČNÁ Lucie, KONÍŘOVÁ Adéla, KRSKOVÁ Adéla, KUBÁT Matouš, LIČMANOVÁ Ivana, LORENCOVÁ Anna, PEJŘILOVÁ Dominika, PELIKUS Filip, PREJSOVÁ Nikola, ŘEHÁK Michal, SŮVOVÁ Eliška, SVOBODA Adam, ŠIMŮNKOVÁ Kristýna, ŠMÍD František, ŠOLC Michal, TACLÍKOVÁ Karolína, TUREČKOVÁ Beáta, VESELÁ Aneta, Vu Minh Quan, ZHUHA Alisa

Fotogalerie

obsah stránky

Profil školy

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Škola byla postavena v letech 1930 – 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta Masaryka nese škola jeho jméno – byla zbudována v roce jeho osmdesátin. Připomínkou velkolepé slavnosti tehdejšího otevření školy se dodnes konají školní akademie.

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Aktuality

obsah stránky

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

 Přestávky ve škole:

7:40  -  8:00 

8:45  -  8:55

9:40  -  10:00

10:45  -  10:55

11:40  -  11:50

12:35  -  12:40

13:25  -  13:30

14:15  - 14:20

15:05  -  konec vyučování

Školní jídelna

Kontakty

Telefon do jídelny: 495 431 478

Výdej obědů:

do jídlonosičů: 11:00 - 11:25
žákům a učitelům: 11:40 - 13:45

Školní parlament

O školním parlamentu

8.4.2020

Zdravíme všechny parlamenťáky a doufám že jse mají dobře a udržují jsi dobrou náladu.

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Daniela Jezdinská

Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy.

Tel.: 777 876 050

Spolek rodičů

Výbor spolku:

Miroslava Sováková, Třešňová 125, Divec, předseda spolku
Monika Šimůnová, Výrava 144, jednatel spolku
Pavla Dohodilová, Černilov 629, pokladník spolku

Úspěchy žáků

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 2020/2021

NÁZEV AKCE 

VÝSLEDEK, UMÍSTĚNÍ

Přírodovědný klokan – kategorie kadet – soutěž KH kraje

1.místo Jan Doubrava,9. tř.
2. místo Karolína Herzánová, 9. tř.

Okresní kolo matematické olympiády – kat. 5. ročník

1. – 10. místo Adam Quyen a Matyáš Berger, 5. A

Okresní kolo matematické olympiády – kat. 6. ročník

1. – 4. místo Anna Krejčová, 6. A
8. – 10. místo Vojtěch Kašlík, 6. A
13. místo Matěj Kořínek, 6. A

Okresní kolo matematické olympiády – kat. 7. ročník

3. – 6. místo Vojta Bednář, 7. B

KPBI – soutěž v kybernetické bezpečnosti

Nora Čechurová, 7. B - úspěšná a veřejně oceněná řešitelka

Den pro Vás – praktická soutěž na SOU a SOŠ Vocelova

2. místo žáci 9. ročníku

Zaměstnanci školy

Vedení školy

ředitel: Mgr. et Mgr. David Kubíček

zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Veronika Bartoňová

Kontakty

Adresa:

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov
Černilov 380,
503 43 Černilov

Literární beseda

Paní spisovatelka je zároveň učitelkou na ZŠ v Praze, proto ve svých knihách zmiňuje pro současné děti velmi aktuální témata. Součástí besedy byla také výstava jejích knih a některé nám představila blíže. Děti zhlédly krátké dramatizace ukázek z kapitol jednotlivých knížek, dozvěděly se zajímavosti ze zákulisí tisku knížek a měly prostor i na své dotazy. Celkově to byla příjemně strávená hodina. Akci finančně podpořil MAS Nad Orlicí v rámci výzvy na podporu společenských, kulturních a sportovních akcí. Děkujeme.

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Za přítomnosti Policie ČR si malí cyklisté zopakovali vybavení kola, značky a hlavně si vyzkoušeli jízdu na kole se všemi značkami a pravidly bezpečné jízdy.

Cesta do Vesmíru

Děti vyslechly přednášku, do které byly velmi hezky na základě otázek zapojovány, lektor je chválil za jejich znalosti a aktivitu, ocenil i jejich zvídané a věcné otázky. Zhlédly film o zkoumání planet a i v tomto případě byla jejich pozornost příkladná. Další aktivitou byla praktická ukázka, a to práce s modelem – teluriem.  Žáci si mohli ověřit a uvědomit všechny důležité informace, které získali v předchozích činnostech. Děkuji moc panu Cholastovi za pomoc při realizaci tohoto setkání.

Zlatá včela v Dubenci

Soutěží v testu včelařských dovedností, botanice, pomůckách, praxi a mikroskopování.

Naše škola se letos přihlásila poprvé a do Dubence, místa oblastního kola soutěže, se vypravili na zkušenou Ondřej, Prokop a Eliška z 8. ročníku. Soutěžili v kategorii starších žáků a umístili se na pěkném 4. – 6. místě, přičemž na medailovou pozici scházely pouhé dva body. Příště to určitě vyjde J!

Čtyřlístek!

Společnost jim dělala legendární čtveřice přátel z kultovního komiksu v podání herců Kryštofa Bartoše (Myšpulín), Natálie Holíkové (Fifinka), Vojtěcha Říhy (Pinďa) a Michala Lurieho (Bobík), kteří zažili opět nejedno dobrodružství….

S hvězdami pod hvězdami

Vyrazili jsme pěšky z Červeného Kostelce kolem Krákorky na Vízmburk, který nabízí příjemné zázemí pro krátký odpočinek včetně občerstvení. Poté jsme seběhli dolů do Havlovic, kde se děti vyřádily v místním sportovním areálu a na závěr se povozily na koni.

Čekal nás poslední úsek cesty k úpické hvězdárně, kde jsme rozbili bivak. Po opečení buřtů si nás vzal do parády pan hvězdář a zasvětil nás do tajů noční oblohy. A počasí nám opravdu přálo, bylo jasno (jen rosa v ležení některé překvapila). Noc byla klidná, ráno slunečné.

Po snídani jsme ještě jednou vyběhli do kupole pozorovat slunce, ale pak už bylo nutné za vše poděkovat a rozloučit se, abychom došli ještě kus cesty do Malých Svatoňovic, odkud nám jel vlak zpátky. Na závěr snad jen dodáváme, že děti ušly „s plnou polní“ skoro 24 km a za jejich výkon a chování je lze jen pochválit.

Návštěva představení Kytice v Klicperově divadle

Kytice v sobě obsahuje celkem 13 balad a děti se v divadelním představení seznámily s vybranými baladami, jako např. Kytice, Poklad, Štědrý den, Zlatý kolovrat, Vodník a Svatební košile. Na scénáři a režii se podílel Pavel Brožek, na novém zpracování spolupracoval Pavel Khek (manžel herečky Veroniky Khek Kubařové). V baladách určitě zaujal mužskou rolí William Valerián.

Stříbrná Kutná Hora

My jsme si se žáky 8.ročníku vybrali samozřejmě ty nejatraktivnější.Začali jsme v Sedlci ve světoznámé kostnici, která patří mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje.Pak jsme navštívili památku UNESCO - katedrálu Nanebevzetí Panny Marie.

Ze Sedlce jsme autobusem přejeli k chrámu sv. Barbory - krásné ukázce gotické architektury.

A konečně to stříbro - prohlídka středověkých dolů s celou parádou - v oblečení jako tehdejší horníci v kutnách a s lucernami se děti prodíraly starými štolami.
Po pauze na občerstvení jsme vyrazili do posledního cíle naší cesty, zámku Kačina.Tam se nás ujala úžasná paní průvodkyně a prohlídka s ní nám uběhla jako voda. A pak jsme nabrali směr Černilov.

Dětský den 27. 5. 2022

Ale byly to nervy - celý týden jsme “viseli” na předpovědi počasí, kterou bohužel pro nás tentokrát meteorologové uhodli, a tak došlo na tzv. mokrou variantu.
Skákací hrad, občerstvení, ovoce, limču, nanuky, malování na obličej, výrobu ozdobných placek a dalších 10 soutěžních stanovišť se nám podařilo umístit do prostor naší školy, a dokonce, když bylo třeba, bylo na hale dost prostoru pro vystoupení našeho školního pěveckého sboru a několik krásných choreografií skupiny CREATO.
Návštěvníky jistě potěšili naši úžasní kamarádi PAT a MAT, kteří obdarovali mamky, babičky, tetičky......krásnými růžemi a vzniklo jistě mnoho pěkných fotografií na památku.

Dětský den

Pozvánka na dětský den.

Třídní schůzka pro 5. A a 5. B

od 16:30 v kmenových třídách

Den pro Vás

soutěž k volbě povolání na SŠ Vocelova účastí se vybraní žáci deváté třídy odjezd s p. uč. Vaňkovou linkovým autobusem v 10:04 od kina odchod individuální v HK

Dopravní hřiště v Třebši HK

6. A a 6. B Odjezd: 8:00 od školy Návrat:12:00 ke škole

Pražský hrad - exkurze 4. A a 4. B

odjezd v 8:00 od školy návrat v 16:00 - 16:30 ke škole

Třídní schůzka pro 1. A a 1. B

od 16:00 v kmenových třídách

Staré Hrady - exkurze 1. A, 2. A 2. B

Odjezd v 7:45 od školy Návrat v 13:15 ke škole

Přednášky na téma dospívání

1. hod. - 7. A v uč. přírodopisu 2. hod. - 9. tř. v uč. přírodopisu 3. hod. - 8. tř. v uč. fyziky 4. hod. - 7. B v uč. fyziky 30Kč/žák

Dopravní hřiště u školy

pondělí - 5. B, 1. A, 3. A středa - 4. A, 1. B, 3. B čtvrtek - 4. B, 2. A pátek - 5. A, 2. B HELMU s sebou, pokud to jde i kolo

Kuks - baroko, pevnost Josefov - exkurze 8. třídy

Odjezd v 8:00 od školy Návrat v 13:30 ke škole

Muzeum Hradec Králové

3. B Odjezd v 8:03 od kina v Černilově Návrat v 12:00 ke kinu

Sběr papíru a starého pečiva

7:00 - 8:00 a 15:00 - 17:00 papír před školou, pečivo na hale

Beseda se spisovatelkou J. Mojžíšovou Vítovou

2. hodina 1. A a 1. B 3. hodina 4. A 4. hodina 4. B koná se ve školní družině 50/Kč na žáka

Beseda se spisovatelkou J. Mojžíšovou Vítovou

2. hodina 2. A a 2. B 3. hodina 3. A 4. hodina 3. B koná se ve školní družině 50/Kč na žáka

Výlet do Orlických hor 7. B a 5. A

Odjezd linkovým autobusem v 9:00 z Černilova Návrat v 17:06 do Černilova

Florbal chlapci 9 na na ZŠ M. Horákové

výběr chlapců 9. ročníku doprava linkovým autobusem, odjezd v 7:04 z Černilova

Rodičovské schůzky

16:00 - 1. stupeň 16:30 - 2. stupeň

Florbal chlapci 6 a 7 na ZŠ Bezručova

výběr chlapců 6. a 7. ročníku doprava linkovým autobusem, odjezd v 7:04 z Černilova

Vztahy a komunikace ve třídě - preventivní program

1. a 2. hod. - 5. B 3. a 4. hod. - 4. B

Aktuality

obsah stránky

Fotogalerie

obsah stránky

Kontakty

Adresa:

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov
Černilov 380,
503 43 Černilov

Úspěchy žáků

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 2020/2021

NÁZEV AKCE 

VÝSLEDEK, UMÍSTĚNÍ

Přírodovědný klokan – kategorie kadet – soutěž KH kraje

1.místo Jan Doubrava,9. tř.
2. místo Karolína Herzánová, 9. tř.

Okresní kolo matematické olympiády – kat. 5. ročník

1. – 10. místo Adam Quyen a Matyáš Berger, 5. A

Okresní kolo matematické olympiády – kat. 6. ročník

1. – 4. místo Anna Krejčová, 6. A
8. – 10. místo Vojtěch Kašlík, 6. A
13. místo Matěj Kořínek, 6. A

Okresní kolo matematické olympiády – kat. 7. ročník

3. – 6. místo Vojta Bednář, 7. B

KPBI – soutěž v kybernetické bezpečnosti

Nora Čechurová, 7. B - úspěšná a veřejně oceněná řešitelka

Den pro Vás – praktická soutěž na SOU a SOŠ Vocelova

2. místo žáci 9. ročníku

Zaměstnanci školy

Vedení školy

ředitel: Mgr. et Mgr. David Kubíček

zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Veronika Bartoňová

Školní jídelna

Kontakty

Telefon do jídelny: 495 431 478

Výdej obědů:

do jídlonosičů: 11:00 - 11:25
žákům a učitelům: 11:40 - 13:45

Školní parlament

O školním parlamentu

8.4.2020

Zdravíme všechny parlamenťáky a doufám že jse mají dobře a udržují jsi dobrou náladu.

Absolventi školy

2021/22

ADAMÍRA Vojtěch,  ČECHUROVÁ Ema,  DOUBRAVOVÁ Nikola,  HÁJEK Jiří,  HERZÁNOVÁ Karolína, HOFMANOVÁ Martina, HORÁČEK Bohuslav, HŮLKOVÁ Natálie, JEŽEK Patrik, KONEČNÁ Lucie, KONÍŘOVÁ Adéla, KRSKOVÁ Adéla, KUBÁT Matouš, LIČMANOVÁ Ivana, LORENCOVÁ Anna, PEJŘILOVÁ Dominika, PELIKUS Filip, PREJSOVÁ Nikola, ŘEHÁK Michal, SŮVOVÁ Eliška, SVOBODA Adam, ŠIMŮNKOVÁ Kristýna, ŠMÍD František, ŠOLC Michal, TACLÍKOVÁ Karolína, TUREČKOVÁ Beáta, VESELÁ Aneta, Vu Minh Quan, ZHUHA Alisa

Spolek rodičů

Výbor spolku:

Miroslava Sováková, Třešňová 125, Divec, předseda spolku
Monika Šimůnová, Výrava 144, jednatel spolku
Pavla Dohodilová, Černilov 629, pokladník spolku

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Daniela Jezdinská

Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy.

Tel.: 777 876 050

Profil školy

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Škola byla postavena v letech 1930 – 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta Masaryka nese škola jeho jméno – byla zbudována v roce jeho osmdesátin. Připomínkou velkolepé slavnosti tehdejšího otevření školy se dodnes konají školní akademie.

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

 Přestávky ve škole:

7:40  -  8:00 

8:45  -  8:55

9:40  -  10:00

10:45  -  10:55

11:40  -  11:50

12:35  -  12:40

13:25  -  13:30

14:15  - 14:20

15:05  -  konec vyučování